Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите искат разследване за „Азербайджанската перачница“

14 септември 2017 11:53, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 месеца, брой четения: 232
Европейският парламент

– ЕП иска разследване и предотвратяване на корупционни практики като „Азербайджанската перачница“;

– Списъкът „Магнитски“: евродепутатите призовават отново за санкции срещу 32 руски официални лица;

– Нужни са колективни действия за предотвратяване и борба с корупцията;

– ЕС трябва да добави антикорупционна клауза към споразуменията с трети страни.

Евродепутатите призоваха разкритията около „Азербайджанската перачница“ да бъдат разследвани, а списъкът „Магнитски“ за санкции да бъде приет от ЕС.

Евродепутатите осъждат разкритията за „Азербайджанската перачница“ и опитите на Азербайджан и други диктаторски режими в трети страни да влияят на европейския процес на вземане на решения чрез незаконни средства. Това се казва в резолюция, приета в сряда с 578 гласа „за“ срещу 19 „против“, при 68 „въздържал се“. Те добавят, че Европейският парламент трябва да разследва и приеме сериозни мерки за предотвратяване на подобни корупционни практики, които подкопават авторитета и легитимността на работата му.

Призив за приемане на списъка „Магнитски“

Корупцията е една от най-пренебрегваните причини за нарушаване на човешките права и Европейският съюз трябва да поощрява международното сътрудничество за борба с нея. Затова евродепутатите призовават ЕС да:

– осигури прилагането на съществуващите антикорупционни конвенции;

– добави антикорупционна клауза към споразуменията с трети страни;

– следи постоянно и отблизо проектите, финансирани от ЕС, в сътрудничество с местни антикорупционни агенции;

– използва санкции като последна мярка или да спира споразумения в случай на системна корупция, водеща до сериозни нарушения на правата на човека;

– подкрепя и защитава независимите медии, обществени организации и лица, подаващи сигнали, които разкриват случаи на корупция въпреки опасността от репресии;

– представи пред Съвета списъка „Магнитски“, съдържащ имената на 32 руски официални лица, които са отговорни за смъртта на адвоката Сергей Магнитски, за да може този списък да бъде приет възможно най-скоро и да се наложат санкции срещу тези лица.

Докладчикът Петрас Ощравичиус (АЛТЕ, Литва) каза: „След „Люкс лийкс“, „Панама лийкс“, руските и азербайджанските перачници ние осъзнаваме, че корупцията се простира отвъд държавните граници и има драматични последици за политически решения. Чрез този доклад ние призоваваме за поддържането на възможно най-високите стандарти на етика и прозрачност в международните и националните органи, както и ЕС да създаде правна рамка за възпиране на всяка форма на корупция и измама“.

Числа: Между 179 млн. и 990 млн. евро

Толкова струва корупцията в ЕС на БВП всяка година. (Източник: проучване на ЕП).

#humanrights

* * *

Допълнителна информация:

– Приетият текст ще бъде достъпен тук (13.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

– Видеозапис на дебата (12.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

– Профил на докладчика Петрас Ощревичиус (АЛДЕ, Литва)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS_home.html

– Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2028%28INI%29

– EPRS Briefing “Towards a binding international treaty on business and human rights”

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608636/EPRS_BRI%282017%29608636_EN.pdf

– EPRS Study “The Cost of Non-Europe in the area of organised crime and corruption” Annex II : Corruption

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf

– Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx