Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътнотранспортни произшествия, ранени и убити на територията на област Сливен за 2016-та година

06 октомври 2017 17:11, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 година, брой четения: 799
...............

През 2016 г. на територията на област Сливен са регистрирани 165 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 223, а на убитите - 22 души. От общия брой за страната, делът на пътнотранспортните произшествия е 2.2%, на ранените – 2. 3%, а на убитите - 3.1%. В сравнение с 2015 г. е регистрирано увеличение както при броя на пътнотранспортните произшествия - с 23.1%, така и при ранените лица – с 37.7%. Същевременно броя на загиналите на пътя спрямо миналата година остава непроменен.

По брой на пътнотранспортните произшествия , през 2016 г. Сливен се нарежда на 14-то място сред областите в страната, а по брой на убитите - на седемнадесето.

Броят на ранените лица в резултат на ПТП е най-голям през месец май - 39 или 17.5% от общия брой на ранените за областта. Делът на убитите е най-голям през месец октомври – 36.4%, докато през месеците март, април и ноември няма загинали при ПТП.

Понеделник е денят от седмицата с най-голям брой пътнотранспортни произшествия - 32, ранените са най-много в сряда – 44 лица, а убитите в понеделник и четвъртък – по 5 лица.

През 2016 г. при ПТП в област Сливен са загинали 10 и са ранени общо 133 лица на възраст от 25 до 64 навършени години.

Най-голям е броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачите на моторни превозни средства – 162 или 98.2% от общия брой на регистрираните ПТП в областта.

От общия брой на убитите и ранените участници в движението за областта, водачите отново са с най-голям дял - съответно с 50.0 и 49.3%.

През 2016 г. в община Сливен са регистрирани най-много тежки пътнотранспортни произшествия – 83 или 50.3% от общия брой за областта. Загиналите лица са 11 , а ранените – 112 или 50.2% от всички ранени на територията на Сливенска област.

 

 

 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

- пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;

- пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

- Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.

- Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).

Ранените се подразделят на тежко и леко ранени:

- тежко ранени са лицата, получили наранявания, представляващи по смисъла на НК тежка или средна телесна повреда;

- леко ранени са всички останали по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.

- Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.