Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин за сесията на Европейския парламент, 15 – 18 януари 2018 г., Брюксел

12 януари 2018 15:49, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 месеца, брой четения: 388
Европейският парламент

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html;

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg;

ЕвропарлТВ:

http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx;

Пресконференции и други събития:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule;

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/;

EP Newshub:

http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0.

 

Премиерът на Ирландия Варадкар ще обсъди с евродепутатите бъдещето на Европа

В сряда сутрин премиерът на Република Ирландия Лео Варадкар ще бъде първият лидер на ЕС, който ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите.

По покана на председателя на Парламента Антонио Таяни и Председателския съвет г-н Варадкар ще направи изказване в пленарната зала, след което ще обсъди бъдещето на Европейския съюз с представителите на политическите групи и евродепутатите.

Това ще бъде първият от серията от дебати между държавните лидери на страните от ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Европейския съюз.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда, 17 януари

Престочка: протоколен вход (-1), 13.30 ч. българско време, с Антонио Таяни и Лео Варадкар

#FutureofEU #Varadkar

Връзки:

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/future-of-europe_3206_pk.

 

Евродепутатите ще обсъдят Европейския съвет и Брекзит

Във вторник сутрин евродепутатите ще обсъдят с Доналд Туск изхода от Европейския съвет от 14 и 15 декември. Основните акценти бяха преговорите относно Брекзит, миграцията, сътрудничеството в областта на отбраната и реформата в еврозоната.

На 15 декември лидерите на ЕС се обединиха около решението, че е постигнат „значителен напредък“ в преговорите относно Брекзит и може да се премине към втората им фаза. Тя включва обсъждане на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Лидерите приветстваха започването на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на политиката за сигурност и отбрана и обсъдиха как може да гарантират, че ЕС разполага с нужните средства за справяне с възможен икономически шок.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник, 16 януари

Процедура: дискусия с Европейския съвет, без резолюция

#Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence

Връзки:

– Заключения на Европейския съвет 14-15 декември 2017г.

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2017/12/14-15/

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали относно Брекзит

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали по други теми

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-14-and-15-december-2017_3001_pk.

 

Премиерът Бойко Борисов ще представи приоритетите на българското председателството

В сряда българският министър-председател Бойко Борисов ще представи пред евродепутатите приоритетите на започващото българско председателство на Съвета.

Приоритетите на българското председателство са:

– бъдещето на Европа и младите хора;

– европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;

– сигурност и стабилност в силна и единна Европа;

– цифровата икономика и уменията на бъдещето.

България поема за първи път председателството на Съвета на ЕС.

Във вторник сутрин евродепутатите ще оценят направеното от току-що приключилото председателство на Естония през изминалите шест месеца.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник и сряда

Процедура: становище на Съвета и Комисията

Пресконференция: Антонио Таяни (tbc) и Бойко Борисов, сряда, 17 януари, 13.45 ч. българско време

@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE

Връзки:

– Аудиовизуални материали - Председателство на България

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/bulgarian-presidency_2401_pk

– Аудиовизуални материали - Председателство на Естония

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/estonian-presidency_3501_pk

– Уебсайт на председателството на България

https://eu2018bg.bg/

– Уебсайт на председателството на Естония

https://www.eu2017.ee/.

Пакет „Чиста енергия“: вот за започване на преговори със Съвета

До 2030 г. употребата на енергия трябва да намалее с 40% в сравнение с нивата от 2005 г., а делът на енергията от възобновяеми източници да се покачи от 27 на 35%.

В понеделник от 18:00 ч. българско време Парламентът ще обсъди законодателни предложения за енергийната ефективност и възобновяемите източници. В сряда ще се проведе гласуване на мандат за започване на преговори със Съвета за окончателното приемане на предложенията.

Евродепутатите от комисията за промишленост, изследвания и енергетика призовават за въвеждането на задължителна цел за намаляване употребата на енергия с 40% до 2030 г., което представлява намаляване на потреблението на първична енергия с 34% спрямо нивата от 2005 г. Те също така настояват за увеличение на дела възобновяеми източници в целия ЕС от 27% на 35%. В транспортния сектор най-малко 12% от потребяваната енергия трябва да идва от възобновяеми източници като например слънце и вятър.

Ако Парламентът одобри мандата за водене на преговори, разговорите със Съвета могат да започнат незабавно. Съветът вече постигна съгласие по общ подход относно енергийната ефективност на 26 юни и възобновяемите енергийни източници и управлението на енергийния съюз на 18 декември.

Тези три предложения са част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, приет от Европейската комисия през ноември 2016 г. Той е от жизненоважно значение за завършването на енергийния съюз.

* * *

Допълнителна информация:

Код на процедурата: Енергийна ефективност 2016/0376(COD), Възобновяеми енергийни източници 2016/0382(COD), Управление на енергийния съюз 2016/0375(COD)

Дебат: понеделник, 15 януари

Гласуване: сряда, 17 януари

Процедура: обикновена законодателна процедура

#energyunion

Връзки:

– Съобщение до медиите относно вота в комисията (28.11.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables

 

– Съобщение до медиите относно вота в комисията (07.12.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up

– Проекти на доклади, изменения и списъци за гласуване

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-submitted.html

– Общ подход на Съвета относно възобновяеми енергийни източници

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/

– Общ подход на Съвета относно енергийна ефективност

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/

– Общ подход на Съвета относно управление на енергийния съюз

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/

– Пакет „Чиста енергия за всички европейци“

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

– Енергиен съюз

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union

– Процедурно досие - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Преработка 2016/0382(COD)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)

– Процедурно досие - Управление на енергийния съюз 2016/0375(COD)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)

– Процедурно досие - Енергийна ефективност 2016/0376(COD)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk.

Руската пропаганда в ЕС

В сряда следобед евродепутатите ще обсъдят влиянието на руската пропаганда в страните от ЕС и обвиненията за опити за оказване на влияние върху изборите в някои държави чрез дезинформация.

Евродепутатите вече предупредиха през 2016 г. за засилването на пропагандата от Кремъл срещу ЕС след анексирането на Крим и провеждането на хибридна война в Донбас. Те отбелязаха в резолюция, „използването от страна на руското правителство на широк набор от средства и инструменти като мозъчни тръстове..., многоезични телевизионни канали (напр. RT), псевдо-информационни агенции (напр. Спутник),... социални медии и интернет троли, за поставяне под съмнение на демократичните ценности, разделяне на Европа, мобилизиране на вътрешна подкрепа и създаване на представа за нефункциониращи държави в източното съседство на ЕС“.

С цел противопоставяне на пропагандата евродепутатите предлагат подсилване на малкия екип на ЕС за стратегическа комуникация, както и повече инвестиции в повишаването на осведомеността, разследващата журналистика и информационната грамотност.

* * *

Допълнителна информация:

Разискване: сряда, 17 януари

Процедура: разискване по актуален въпрос

Връзки:

– Резолюция относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (23.11.2016 г.)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//BG

– Проучване на СП относно информационната война на Русия (октомври 2016 г.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/.