Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

За вас работодатели! Необходими документи за кандидатстване за преференции по програми и насърчителни мерки

16 април 2018 15:20, Галя Николова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 година, брой четения: 425

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен. уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4000 лв.;

• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства – 2909 лв.;

• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 3110 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 10800 лв.;

• безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица

• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 9500 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 10500лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 9220 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 19800 лв.;

• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7000 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5390лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5280лв.;

• безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) - свободни средства - 2988 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливен, както и на тел. 044/625265

Файлове

zajavka [91.5KB]

Microsoft Word Document

deklaracia [51.5KB]

Microsoft Word Open XML Document

ukazanija [32.7KB]

Microsoft Word Open XML Document