Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Започна приема за кандидатстуденстката кампания 2018/2019г.

20 юни 2018 12:44, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 783
Започна приема за кандидатстуденстката кампания 2018/2019г.

Започна приема за кандидатстуденстката кампания 2018/2019г. И този сезон документите за всички висши учебни заведения в страната, на кадидат - студентите могат да бъдат подавани в офиса на фирма „МАКОМА“, с адрес Сливен, ул. „Петко Славейков“7,тел.044 62 55 88, 0878348115.

Работното време на офиса е от 09 00 – 18 00 , понеделник – петък.

Напомняме, че документите в бюрото се приемат най-късно до един ден преди крайният срок за записване.

По-долу поместваме подробна информация за предварителните изпитити и изискванията на повечето висши учебни заведения в България за учебната 2018/2019г.

 

Дати на редовни изпити и срокове за прием на документи за класиране през 2018 г.*

=======================================================

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

30.06.2018 г. (събота) – Български език (езикова култура)

30.06.2018 г. (събота) – География

30.06.2018 г. (събота) – Биология (І изпит)

28.07.2018 г. (събота) – Биология (IІ изпит)

28.07.2018 г. (събота) – Български език (езикова култура) - IІ изпит

28.07.2018 г. (събота) – География (IІ изпит)

Приемът на документи започва на 11.06.2018 г. и завършва не по-късно от 29.06.2018 за явяване на изпити и 05.07.2018 за участие в класирането с ДЗИ! За допълнителен изпит по български език (езикова култура), биология или география приемът придължава до 28.07.2017 г. САМО в АУ

=======================================================

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

5 юли 2018 г. от 8:00 до 11:00 часа – Първи изпит по рисуване

5 юли 2018 г. от 13:00 до 16:00 часа – Втори изпит по рисуване

6 юли 2018 г. от 9:00 до 12:00 часа – Математика

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и завършва не по-късно от 03.07.2018 г.!

=======================================================

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ

4 юли 2018 г. – Математика-тест

Приемът на документи започна още от м. февруари и завършва нa 28.06.2018 г. =======================================================

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

07.07.2018 – Биология (за спец. Мед. сестра)

14.07.2018 – Български език

15.07.2018 – Химия

15.07.2018 – Математика

15.07.2018 – Биология (за спец. Биотехнологии и ЕООС)

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 06.07.2018 г. (11.07.2018 г. за изпитите по БЕЛ, Математика и Биология (за спец. Биотехнологии и ЕООС)

=======================================================

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

НЯМА „РЕДОВНА“ ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! ПРИЕМАТ СЕ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ), А ВСИЧКИ ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ СЕ ПОСОЧВАТ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ!

Приемът на документи започва на 20.06.2018 г. и приключва на 05.07.2018 г.

=======================================================

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

05.07.2018 г. – Математика

05.07.2018 г. – Химия и опазване на околната среда

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 03.07.2018 г.

=======================================================

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

28.06.2018 г.–Математика

29.06.2018 г.– Рисуване (графика)

02.07.2018 г..– Биология

02.07.2018 г..– Английски език

Приемът на документи започва на 20.06.2018 г. и завършва не по-късно от 27.06.2017 г. за кандидати, които ще се явяват на изпити и 05.07.2018 г. за кандидати, които които ще участват с оценка от ДЗИ (матура)!

======================================================== ========================================================

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" – СОФИЯ

01 юли 2018 г. (неделя), 8,00 часа – Математика

Приемът на документи започва на 15.06.2018 г. и завършва не по-късно 30.06.2018 г.! Кандидат-студенти, които кандидатстват без конкурсен изпит и са пропуснали срока за подаване на документи, могат да направят това най-късно до 6 юли 2018 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

03.07.2018 г. – тест БЕЛ

03.07.2018 г. – тест География

04.07.2018 г. – тест Математика

04.07.2018 г. – тест ОТП

Забел.: Изпитите се провеждат в Габрово

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 01.07.2018 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

30.06.2018 г. – Изпит по чужд език (английски, немски или френски)

02.07.2018 г. – Тест по математика

03.07.2018 г. – Рисуване - графика

04.07.2018 г. – Рисуване - композиция

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 30.06.2018 г.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН

02.07.2018 г. – Тест по математика

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 30.06.2018 г.

=======================================================

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" – ПЛОВДИВ

Български език - 01.07.2018 г.

История на България - 02.07.2018 г.

Английски език - 02.07.2018 г.

Информатика - 02.07.2018 г.

Комплексен изпит по физическо възпитание - 02 и 03.07.2018 г.

Психология - 03.07.2018 г.

География - 03.07.2018 г.

Химия - 03.07.2018 г.

Испански език - 03.07.2018 г.

Физика тест и събеседване - 04.07.2018 г.

Математика - 04.07.2018 г.

Теология (устен) - 04.07.2018 г.

Френски език - 05.07.2018 г.

Немски език - 05.07.2018 г.

Биология - 05.07.2018 г.

Изобразително изкуство - 05.07.2018 г.

Музика - 05.07.2018 г.

Актьорство за драматичен театър (І, ІІ и ІІІ кръг) - съответно на 10, 11 и 12.09.2018 г.

Приемът на документи започва на 13.06.2018 г. и завършва нa 25.06.2018 г.

=======================================================

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – СОФИЯ

НЯМА „РЕДОВНА“ ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! ПРИЕМАТ СЕ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ), А ВСИЧКИ ДЪРЖАНИ ИЗПИТИ СЕ ПОСОЧВАТ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ!

Приемът на документи започва на 19.06.2018 г. и завършва нa 30.06.2018 г.

=======================================================

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВ

Изпити се провеждат всеки месец под формата на тест по: Икономика, Математика, Икономическа география на България, Чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) от 13 ч. на следните оставащи дати:

25 юни 2016 г. - 13,00 ч.

23 юли 2016 г. - 13,00 ч.

27 август 2016 г. - 13,00 ч.

Приемът на документи започва още от м. Януари за завършили в предходни години и 15.06.2018 г. за завършили през 2018 г. и завършва не по-късно от 07.07.2018!*

*За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, които са избрали да положат конкурсен изпит, следва да подадат необходимите документи до 29 юни 2018 г.

До 07 юли 2018 г. подават документи САМО кандидат-студентите, които участват в първо класиране с успешно положен изпит през предходните изпитни сесии, с оценка от ДЗИ или с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище.

Кандидат-студентите, подали документи след 29 юни 2018 г. с явяване на конкурсен изпит пред някоя от следващите изпитни сесии участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

=======================================================

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ

30.06.2018 г. – Изпит по английски език

02.07.2018 г. – Тест по математика

Приемът на документи започва на 18.06.2018 г. и приключва на 30.06.2018 г.

======================================================= =

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

07.07.2018 г. – Тест по природни науки, включващ въпроси по химия, физика, математика, информатика, биология и география (ново от КСК 2017) .

Приемът на документи започва на 01.06.2018 г. и приключва на 06.07.2018 г.

=======================================================

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Биология (изпит) - 28 юни 2018 г. (четвъртък) Забел.: Важи и за специалност "Медицина"

Биология (тест) - 29 юни 2018 г. (петък)

Изпит по обща езикова култура - 2 юли 2018 г. (понеделник)

География (тест) - 3 юли 2018 г. (вторник)

Икономика (тест) - 3 юли 2018 г. (вторник)

Изпит по социална медицина - 3 юли 2018 г. (вторник)

Математика (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 3 юли 2018 г. (вторник)

Общообразователна подготовка (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 3 юли 2018 г. (вторник)

Общотехническа подготовка (тест) в Ст. Загора и Ямбол - 3 юли 2018 г. (вторник)

Изпит по химия - 5 юли 2018 г. (четвъртък) Забел.: Важи и за специалност "Медицина"

Приемът на документи започва на 04.06.2018 г. и приключва на 26.06.2018 г. =======================================================

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

4 юли 2018 г. (сряда) Български език и литература

5 юли 2018 г. (четвъртък) Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски)

6 юли 2018 г. (събота) История на България

7 юли 2018 г. (неделя) География на България

8 юли 2018 г. (понеделник) Математика

8 юли 2018 г. (вторник) Журналистика (събеседване) от 14 ч.

Приемът на документи започва на 11.06.2018 г. и приключва на 28.06.2018 г.