Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 50 вакантни длъжности за войници във военно формирование 22980 – София

12 октомври 2018 12:59, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 77

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници

във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство;

 

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за военно формирование 22980 – София

 

1. РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ – 2 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

2. ТЕЛЕФОНИСТ – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

3. ЛИНЕЕН НАДЗОРНИК – 2 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „С”

4. ЕЛЕКТРООСВЕТИТЕЛ – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Удостоверение за придобита група по безопасност, при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над1000 V (с предимство)

5. ШОФЬОР-АГРЕГАТЧИК – 4 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „С+Е”

6. ТЕКЕЛАЖНИК – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

7. ШОФЬОР НА БТР – 4 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „С”

или свидетелство за управление на БТР /БРДМ/

8. ОХРАНИТЕЛ – 2 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

9. ШОФЬОР – 29 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „С”

10. РЕГУЛИРОВЧИК – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

11. ШОФЬОР – 2 вакантни длъжности

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

12. ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Редник 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Специфични изисквания: Свидетелство за квалификация – готвач или помощник-готвач

Свидетелство за управление на МПС – категория „С”

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 16.11.2018 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4,

телефон 0884 665 831,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен