Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 2 вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 – Троян

09 ноември 2018 11:10, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 48

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери

във военно формирование 24430 – Троян от състава на Военно-географската служба, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба.

 

Вакантните длъжности са следните:

 

1. Заместник-началник на сектор „Логистика” – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Майор

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше военно училище, специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и специализация „Материални средства, придвижване и транспорт” или „Артилерийско инструментално разузнаване”

 

2. Старши геодезист в секция „Сателитни изображения” на сектор „Дистанционни изследвания” – 1 вакантна длъжност

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше военно училище, специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да нямат друго гражданство;

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 28.11.2018 г.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен,

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 0884 665 831,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен