Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 1 (вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42130 – Боровец

09 ноември 2018 11:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди 2 месеца, брой четения: 118

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер

във военно формирование 42130 – Боровец от състава на Военновъздушните сили.

 

Вакантната длъжност е следната:

 

НАЧАЛНИК НА ГРУПА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА И СПОРТ

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант

Изисквания за минимално образование и квалификация:

ОКС „Бакалавър” по специалност от професионално направление „Спорт” от област на висше образование „Здравеопазване и спорт”.

Специфични изисквания: Професионална квалификация „Треньор по ски алпийски дисциплини”.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 (50) години;

ВАЖНО: Кандидатите за офицери, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (50) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 50 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство;

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 14.12.2018 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4,

телефон 0884 665 831,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен