Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин за сесията на Европейския парламент, 12 – 15 ноември 2018 г., Страсбург

09 ноември 2018 13:25, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 4 месеца, брой четения: 241
Европейският парламент

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html;

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg;

ЕвропарлТВ:

http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx;

Пресконференции и други събития:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule;

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/;

EP Newshub:

http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0.

 

Дългосрочният бюджет на ЕС: евродепутатите изложиха приоритетите за финансиране след 2020 г.

Евродепутатите ще гласуват в сряда своята преговорна позиция за следващия дългосрочен бюджет, включително разбивката на стойностите, предвидени за всяка програма на ЕС.

За предстоящата Mногогодишна финансова рамка (МФР) 2021 – 2027 (МФР) Парламентът вероятно ще настоява за повече финансиране за младите, за научните изследвания, за растежа и заетостта, както и за борбата с климатичните промени. Новите предизвикателства като миграцията, отбраната и сигурността трябва да получат адекватни ресурси, като същевременно финансирането на дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика не се намалява. Нови източници на директни приходи трябва частично да заместят финансирането от вноските на данъкоплатци.

За повече информация вижте прессъобщението за гласуването в Комисията по бюджети (05.11.2018).

Точните разчети, които пленарна зала предстои да одобри, могат да бъдат намери в проекта на междинния доклад.

Следващи стъпки

Веднъж гласувал в пленарна зала на 14 ноември преговорната си позиция, Парламентът може да започне разговори със Съвета на ЕС, веднага щом последният приеме своята обща позиция. Приемането на регламент за новата МФР изисква одобрение от Парламента.

Евродепутатите очакват „постигането на добро споразумение преди европейските избори през май 2019 г., за да се избегнат сериозните затруднения при стартирането на новите програми поради късното приемане на финансовата рамка, както сочи опитът от миналото“.

Бързи факти

Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията. Административните разходи на ЕС представляват 6% от бюджета.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник, 13 ноември

Гласуване: сряда, 14 ноември

Процедура: процедурата за съгласие

Пресконференция: сряда, 14 ноември в 17.00 ч. българско време

Връзки:

– Проект на доклад:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0358&language=EN;

– Прессъобщение относно гласуването в Комисията (05.11.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18258/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-post-2020;

– МФР въпроси и отговори:

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181106RES18313/20181106RES18313.pdf;

– Годишният бюджет на ЕС накратко:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_en.html;

Профили на докладчиците

– Ян Олбрихт (ЕНП, Полша):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/JAN_OLBRYCHT/home;

– Изабел Тома (С&Д, Франция):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279/ISABELLE_THOMAS/home;

– Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/GERARD_DEPREZ/home;

– Януш Левандовски (ЕНП, Полша):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI/home;

– Процедурно досие:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk.

 

Германският канцлер Ангела Меркел ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите

Германският канцлер Ангела Меркел ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер във вторник в 16.00 ч. българско време.

Това ще бъде дванадесетият от серията дебати за бъдещето на Европа между държавните и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите след срещите с:

– ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари 2018 г.;

– хърватския министър-председател Андрей Пленкович на 6 февруари 2018г.;

– португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март 2018 г.;

– френския президент Еманюел Макрон на 17 април 2018 г.;

– белгийския министър-председател Шарл Мишел на 3 май 2018 г.;

– люксембургския министър-председател Ксавие Бетел на 30 май 2018 г.;

– нидерландския министър председател Марк Рюте на 13 юни 2018 г.;

– полския министър-председател Матеуш Моравецки на 4 юли 2018 г.;

– гръцкия министър-председател Алексис Ципрас на 11 септември 2018 г.;

– естонския министър-председател Юри Ратас на 3 октомври 2018 г.; и

– румънския президент Клаус Йоханис на 23 октомври 2018 г.;

Датският министър-председател Ларс Льоке Расмусен ще се обърне към пленарната зала на 28 ноември.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник 13 ноември, 16.00 ч. българско време

Процедура: дебат без резолюция

Връзки:

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали – Дебат относно бъдещето на Европа:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk;

– Биография на германския канцлер Ангела Меркел:

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography.

 

Осъвременяване на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт

Предложения за актуализиране на европейските правила за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, ще бъдат гласувани в четвъртък.

Промените в правилата от 2009 г. имат за цел да подобрят информацията, предоставяна на пътниците относно техните права, да осигурят по-добра помощ на хората с намалена подвижност, по-добър достъп за велосипедисти, по-ясни процедури за разглеждане на жалби и по-висока компенсация за пътниците при закъснение.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда 14 ноември

Гласуване: четвъртък, 15 ноември

Процедура: обикновената законодателна процедура, първо четене

Пресконференция: 15.30 българско време, сряда 14 ноември с докладчика Богуслав Либерадзки (С&Д, Полша)

Връзки:

– Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//BG;

– Прессъобщение относно гласуването в Комисията (09.10.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15275/meps-back-update-of-rail-passenger-rights-across-eu;

– Профил на докладчика Богуслав Либерадзки (С&Д, Полша):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home;

– Процедурно досие:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en;

 

– Проучване на ЕП: правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт е ЕС (юни 2018 г.):

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.

 

Евродепутатите ще гласуват премахването на скъпите разговори между страните от ЕС от 2019 г.

Нови правила за телекомите, които да ограничат цените на обаждания в рамките на ЕС, настояване за високоскоростни 5G мрежи и създаване на система за предупреждение за извънредни ситуации, ще бъдат гласувани в сряда.

Новото законодателство ще ограничи цената на телефонните разговори в рамките на ЕС на 19 цента на минута за обаждания и 6 цента за текстови съобщения (SMS) от 15 май 2019 г. Законодателството ще защити по-добре потребителите на смартфони, включително потребителите на уеб базирани услуги (Skype, WhatsApp и т.н.). Освен това държавите членки ще трябва да улеснят въвеждането на 5G мрежи.

Съобщителната системата за „обратна връзка от номер 112“ ще стане задължителна във всички държави членки, за да се гарантира, че гражданите ще бъдат предупреждавани чрез SMS или мобилно приложение в случай на тежки извънредни ситуации и бедствия в техния район.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда, 14 ноември

Гласуване: сряда, 14 ноември

Процедура: съвместно вземане на решение

Пресконференция: сряда, 14 ноември 12.30 българско време

Връзки:

– Проект на законодателна резолюция на ЕП относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//BG;

– Прессъобщение след последната тристранна среща (06.06.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020;

– Проучване на Европейската комисия относно обажданията в рамките на ЕС в 15 държави членки (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Испания, Швеция):

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls;

– Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//BG;

– Процедурно досие относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/telecom_6701_pk.

 

Церемония за кинонаградата „ЛУКС“ за 2018 г.

Председателят на ЕП Антонио Таяни ще обяви носителя на кинонаградата „ЛУКС“ за 2018 г. в сряда в Страсбург.

Финалистите тази година са „Другата страна на всичко“ на Мила Турайлич (Сърбия/Франция/Катар), „Жена на война“ на Бенедикт Ерлингсон (Исландия/Франция/Украйна) и „Стикс“ на Волфганг Фишер (Германия/Австрия).

Европейският парламент субтитрира трите филма финалисти на 24-те официални езика на ЕС и изготвя пакет за цифрово кино (DCP) за всяка държава от ЕС.

Филмът, който спечели кинонаградата „ЛУКС“ за 2018 г., ще бъде адаптиран специално за хората с увредено зрение и увреден слух и ще получи промоционална подкрепа по време на международното му представяне. Носителят на наградата се избира от евродепутатите.

Пресконференция със заместник-председателя на ЕП Евелин Гебхарт (С&Д, Германия) и режисьорите на трите филма е насрочена за 16.00 ч. българско време в сряда, 14 ноември в Страсбург.

Наградата „ЛУКС“ е посветена на популяризирането на европейското кино, като подкрепя разпространението на европейските продукции и насърчава общоевропейски дебат по важни политически и обществени въпроси. За пръв път тя бе връчена през 2007 г.

* * *

Допълнителна информация:

Церемония по награждаване: сряда, 14 ноември в 13.00 ч. българско време

Процедура: Церемония по награждаване

Пресконференция: сряда, 14 ноември в 16.00 ч. българско време със заместник-председателя на ЕП Евелин Гебхарт (С&Д, Германия) и режисьорите на трите филма

Възможност за интервюта с режисьори, актьори и продуценти в ЕП: вторник, 13 ноември от 16.30 до 18.00 ч. българско време и сряда, 14 ноември от 11.30 до 12.30 ч. българско време.

Задължителна предварителна резервация.

За контакти: eulalia.martinezdealosmoner@europarl.europa.eu

и dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu

Връзки:

– Наградата „ЛУКС“:

http://luxprize.eu/home;

Финалистите за 2018 г:

– „Другата страна на всичко“ (Druga strana svega) на Мила Турайлич:

https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm;

– „Жена на война“ (Kona fer í stríð) на Бенедикт Ерлингсон:

https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm;

– „Стикс“ (Styx) на Волфганг Фишер:

https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018_7801_pk.

 

Енергетика: Евродепутатите подкрепят нови амбициозни цели относно възобновяемите източници и енергийната ефективност

Във вторник ще бъдат гласувани обвързващи цели за възобновяемите енергийни източници (32%) и енергийната ефективност (32,5%) с цел борба с климатичните промени.

В допълнение към определянето на обвързващи цели за енергийна ефективност и възобновяеми източници новото законодателство ще даде на гражданите на ЕС правото да произвеждат енергия от възобновяеми източници за собствена консумация и да съхраняват и продават излишната продукция.

Наред с това ще бъде създадена нова управленска структура за постигане на Енергийния съюз и ще бъде позволено постепенното премахване на някои видове биогорива, добивани от хранителни култури, в посока на преминаване към биогорива от второ поколение.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: понеделник, 12 ноември

Гласуване: вторник, 13 ноември

Процедура: обикновената законодателна процедура

Пресконференция: 13 ноември 15.00 ч. българско време

Връзки:

– Проект относно предложението за директива за енергийната ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0391&language=EN;

– Прессъобщение след последната тристранна среща относно енергийната ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance;

– Процедурно досие - енергийна ефективност 2016/0376(COD):

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD);

– Проучване на ЕП относно енергийната ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf;

– Профил на докладчика Мирослав Похе (С&Д, Чехия):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124699/MIROSLAV_POCHE/home;

– Проект относно предложението за Директива на Европейския парламент за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0392&language=EN;

– Прессъобщение след последната тристранна среща – възобновяемите източници:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers;

– Процедурно досие – възобновяемите източници:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD);

– Проучване на ЕП относно възобновяемите енергийни източници:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf;

– Проект относно управлението на Енергийния съюз:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0402&language=EN;

– Процедурно досие – управлението на Енергийния съюз:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en;

– Проучване на ЕП относно управлението на Енергийния съюз:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk.

 

Парламентът гласува засилването на контрола над износа на оръжия

Евродепутатите ще гласуват в сряда засилването на контрола над износа на оръжия и санкционирането на членките на ЕС, които не спазват общите правила.

Евродепутатите призовават членките на ЕС, които не прилагат общоприетите правила на ЕС за износ на оръжия, да бъдат санкционирани.

Държавите на ЕС имат различни политики по отношение износа на оръжия към определени държави въпреки общия режим, което обаче не позволява налагането на санкции.

В някои случаи износът на оръжия към държави, като например Саудитска Арабия, беше използван за подклаждане на конфликти. Това нарушава общите позиции на ЕС и подкопава европейските усилия за контрол на оръжията.

Бързи факти

ЕС е вторият по големина доставчик на оръжия в света след САЩ. През 2016 г. 40,5% от износа на оръжия е бил към страните в Близкия изток и Северна Африка.

Някои страни, като Германия и Нидерландия, спряха да предоставят оръжия на Саудитска Арабия и други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен поради военните им действия.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник, 13 ноември

Гласуване: сряда, 14 ноември

Процедура: незаконодателна резолюция

Връзки:

– Проект на доклад:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0335+0+DOC+PDF+V0//BG;

– Прессъобщение относно гласуването в Комисията (09.10.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15404/arms-export-meps-criticise-member-states-failure-to-control-it;

– Профил на докладчика:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96854/SABINE_LOSING/home;

– Общата позиция на ЕС относно износа на оръжия:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944;

– Проучване на ЕП:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf;

– Процедурно досие:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2157(INI)&l=en;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.

 

Планове за екологично чисти камиони и повече електрически автобуси до 2030 г.

Евродепутатите ще вземат решение за намаляване на емисиите на CO2 за камиони и автобуси с цел намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектодокладът на Комисията по околната среда предлага по-висока цел (35%) от предложението на Европейската комисия (30%) за намаляване на емисиите на CO2 на новите камиони до 2030 г., с междинна цел от 20% до 2025 г.

Производителите от своя страна трябва да гарантират, че превозните средства с нулеви и ниски емисии (които отделят поне 50% по-малко) представляват 20% пазарен дял от продажбите до 2030 г. До 2025 г. те вече трябва да представляват 5% от пазарния дял.

Членовете на Комисията по околната среда добавиха градските автобуси в рамките на предложението и предложиха 50% от новите автобуси да бъдат електрически от 2025 г., и съответно 75% – до 2030 г.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда, 14 ноември

Гласуване: сряда, 14 ноември

Процедура: обикновената законодателна процедура

Връзки:

– Проект на доклад:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=en;

– Прессъобщение относно гласуването в Комисията (18.10.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses;

– Профил на докладчика Бас Ейкхаут (Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Нидерландия):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home;

– Процедурно досие:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN;

 

– Проучване на ЕП:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.

 

Върховенство на закона в Румъния: Парламентът определя позицията си

Евродепутатите ще представят своите възгледи относно последните съдебни реформи в Румъния и тяхното въздействие върху разделението на властите в резолюция, която ще бъде гласувана във вторник.

Резолюцията без законодателна сила ще обобщи позициите на Парламента след дебата с румънския премиер Виорика Дънчила на 3 октомври относно промените в съдебната система, които предизвикаха масови протести в Румъния по-рано тази година.

Искане за постоянен механизъм за принципите на правовата държава

В отделна незаконодателна резолюция, която ще бъде гласувана в сряда, евродепутатите ще очертаят необходимостта от постоянен и обективен механизъм на ЕС, който да оценява дали демокрацията и върховенството на закона се спазват от всички държави членки.

По време на пленарния дебат с представителите на Съвета и Комисията на 23 октомври, евродепутатите отбелязаха, че член 7 от Договора за ЕС „не е достатъчен за ефективен отговор“ на нарушенията на основните ценности на ЕС.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда, 3 октомври (Румъния) - вторник, 23 октомври (механизъм за принципите на правовата държава)

Гласуване: вторник, 13 ноември (Румъния) - сряда, 14 ноември (механизъм за принципите на правовата държава)

Процедура: незаконодателни резолюции

Връзки:

– Правовата държава в държавите членки - как ЕС може да реагира (инфографика):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic;

– Евродепутатите призовават за надзор на основните права в страните от ЕС (25.10.2016):

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20161020IPR47863/ievrodieputatitie-prizovavat-za-nadzor-na-osnovnitie-prava-v-stranitie-ot-ies;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk.

ЕП призовава за правила на ЕС, които да гарантират защитата на правата на малцинствата

Във вторник ще бъде гласувана резолюция, която настоява за правила в целия ЕС за гарантиране на правата на малцинствата и мерки срещу държави от ЕС с дискриминационни практики.

Текстът призовава Европейската комисия да започне работа по директива относно минималните стандарти за малцинствата в ЕС, включително показатели и мерки за прекратяване на дискриминацията срещу малцинствата от държавите членки. Препоръчва на ЕС да използва определението за малцинства, съдържащо се в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

В проекта на резолюцията си евродепутатите изразяват загриженост относно броя на ромското население без гражданство, което често бива маргинализирано. Те призовават страните от ЕС да въведат мерки за прекратяване на случаите на липса на гражданство и да гарантират, че тази малцинствена група се ползва изцяло от основните си човешки права.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: понеделник, 12 ноември

Гласуване: вторник, 13 ноември

Процедура: незаконодателна резолюция

Връзки:

– Прессъобщение относно гласуването в Комисията (10.10.2018):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15263/meps-demand-legal-measures-to-ensure-protection-of-minorities-rights;

– Проект на доклад - минимални стандарти за малцинства в ЕС:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//EN;

– Профил на докладчика Йожеф Над (ЕНК, Словакия):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124926/JOZSEF_NAGY/home;

– Процедурно досие:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2036(INI)&l=en.

 

Молдова и Грузия: Споразумения за асоцииране с ЕС

Евродепутатите ще обсъдят текущото състояние на споразуменията за асоцииране на Молдова и Грузия с ЕС във вторник, след което ще гласуват резолюциите в сряда.

Молдова

Изпълнението на политическите реформи трябва да бъде основен приоритет, както се препоръчва в проекта на доклада за Молдова. Въпреки че евродепутатите отбелязват някои от постиженията на страната в областта на търговията, енергетиката и управлението на публичните средства, те изразяват загриженост относно нивото на корупция, липсата на независима съдебна система и отстъплението от демократичните стандарти.

Грузия

Евродепутатите приветстват усилията на Грузия за поддържане на реформите, което прави страната основен партньор на ЕС в региона. Те обаче подчертават, че нивото на корупцията е високо, трудовите и човешки права, както и опазването на околната среда, продължават да будят загриженост.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: вторник, 13 ноември

Гласуване: сряда, 14 ноември

Процедура: незаконодателна резолюция

Връзки:

– Процедурно досие относно Молдова:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2281(INI);

– Проект на доклад относно Молдова:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0322&language=EN;

– Профил на докладчика:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS_home.html;

– Процедурно досие относно Грузия:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2282(INI);

– Проект на доклад относно Грузия:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0320&language=EN;

– Профил на докладчика:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124746/ANDREJS_MAMIKINS_home.html;

– Проучване на ЕП: Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf;

– Проучване на ЕП: Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна – сравнителна перспектива:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf;

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.