Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Декларация на кметове от ГЕРБ

17 ноември 2013 13:24, Връзки с обществеността
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 10 години, брой четения: 1751
---

Ние, кметовете, избрани с листата на ГЕРБ и представляващи над 60% от хората в България:

 

Като взехме под внимание:

-Тревожната и нестабилна политическа обстановка;

-Приближаващото приключване на първия програмен период (2007-2013) за България;

-Липсата на управленска воля за подготовка и стартиране на финансова рамка 2014-2020 незабавно след приемане на нормативната уредба на ниво ЕК и още от 01.01.2014 г.;

-Необходимостта от силно лидерство в сферата на управлението на еврофондовете като основен инвестиционен инструмент за развитие и растеж,

 

Настояваме правителството на Република България:

 

-Да установи реален партньорски диалог с общините по отношение изпълнението на оперативните програми и програмирането на следващия програмен период;

- Да не допуска 2014 година да бъде нулева година;

- Да разясни промяната в подхода по отношение налагането на финансови корекции. Основанията и причините за това, както и последиците за данъкоплатците в общините ни;

- Да представи незабавно финансовото разпределение по всички оперативни програми за периода 2014-2020 с цел по-добро планиране на регионално ниво;

- Да предприеме мерки за своевременно стартиране на проекти по новия програмен период, вкл. с гъвкави финансови механизми и осигуряване мостово финансиране;

-Да предостави на общините ясни указания за третирането на ДДС във водните проекти, доколкото считаме, че е недопустимо ДДС да бъде за сметка на нашите съграждани;

-Да даде ясни указания за довършване на стартирани през настоящия програмен период проекти с финансиране от следващия.

 

Настоящата декларация е отворена за присъединяване от всички кметове, които споделят тревожните ни очаквания и подкрепят исканията ни.

 

Пловдив, 17 ноември 2013 г.