» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Декларация на кметове от ГЕРБ

17 November 2013 13:24, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: GERB Sliven 10 years ago, number of readings: 1750
---

Ние, кметовете, избрани с листата на ГЕРБ и представляващи над 60% от хората в България:

 

Като взехме под внимание:

-Тревожната и нестабилна политическа обстановка;

-Приближаващото приключване на първия програмен период (2007-2013) за България;

-Липсата на управленска воля за подготовка и стартиране на финансова рамка 2014-2020 незабавно след приемане на нормативната уредба на ниво ЕК и още от 01.01.2014 г.;

-Необходимостта от силно лидерство в сферата на управлението на еврофондовете като основен инвестиционен инструмент за развитие и растеж,

 

Настояваме правителството на Република България:

 

-Да установи реален партньорски диалог с общините по отношение изпълнението на оперативните програми и програмирането на следващия програмен период;

- Да не допуска 2014 година да бъде нулева година;

- Да разясни промяната в подхода по отношение налагането на финансови корекции. Основанията и причините за това, както и последиците за данъкоплатците в общините ни;

- Да представи незабавно финансовото разпределение по всички оперативни програми за периода 2014-2020 с цел по-добро планиране на регионално ниво;

- Да предприеме мерки за своевременно стартиране на проекти по новия програмен период, вкл. с гъвкави финансови механизми и осигуряване мостово финансиране;

-Да предостави на общините ясни указания за третирането на ДДС във водните проекти, доколкото считаме, че е недопустимо ДДС да бъде за сметка на нашите съграждани;

-Да даде ясни указания за довършване на стартирани през настоящия програмен период проекти с финансиране от следващия.

 

Настоящата декларация е отворена за присъединяване от всички кметове, които споделят тревожните ни очаквания и подкрепят исканията ни.

 

Пловдив, 17 ноември 2013 г.