Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

До края на годината трябва да бъдат разработени общинските планове за интегриране на ромите за новия програмен период

15 април 2014 16:15, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 427
Снимка 1

На 15.04.2014 г. в областна администрация Сливен се проведе заседание на Областния съвет по етническите и интеграционни въпроси – Сливен /ОССЕИВ/ под председателството на областния управител Корнелий Желязков.

Основен акцент в работата на съвета беше да се дадат указания за изготвяне на общинските плановете за действие за интегриране на ромите и други живеещи при сходни условия граждани за новия програмен период 2014-2020 г.

В края на 2012 – началото на 2013 г. бяха изработени областните стратегии за интегриране на ромите (2014-2020). Към март 2013 г. бяха утвърдени от областните управители 27 областни стратегии. Те следват зададената структурна рамка на Националната стратегия в шест приоритетни сфери: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии. Разработени бяха и 220 общински планове за действие, приети от общинските съвети.

Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) е съгласувана на заседание на ОССЕИВ на 20.02.2013 г. и е утвърдена от областния управител на 21.02.2013 г. Приложения към нея са общинските планове за действие, разработени за двугодишен период до 2014 г. Сега на дневен ред следва да се изготвят общинските планове за действие, които да включват мерки и дейности с хоризонт 2014-2020 г. Този процес трябва да приключи с приемането на плановете от общинските съвети до края на 2014 г.

Като част от дневния ред на заседанието бяха приети отчет за дейността на съвета за 2013 г., програма за дейността му през 2014 г., както и беше учредено Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) и на общинските планове към нея.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6