Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стартира Национална програма „Сигурност“

29 април 2014 13:13, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 718
Снимка

На 29.04.2014 г. се проведе работна среща с участието на областния управител Корнелий Желязков, заместникът му Неджми Ахмед, заместник-директорът на ОД на МВР – Сливен гл. инсп. Иван Русев, началникът на „Охранителна полиция“ към ОД на МВР гл. инсп. Добромир Добрев и експерти от областна администрация Сливен.

Поводът бе стартирането на Национална програма „Сигурност“. Тя е на Министерство на труда и социалната политика и се изпълнява съвместно с МВР. На регионално ниво програмата се осъществява в сътрудничество между областния управител, ОД на МВР – Сливен и Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен.

На днешната среща бяха съгласувани бъдещите съвместни действия при изпълнение на програмата в област Сливен. Към момента областният управител е поискал от кметовете на общини да заявят потребностите от хора за опазване на обществения ред в населените места на съответната община. Предстои обобщаване от областния управител и съгласуване с МВР на населените места, в които ще се осъществяват дейности в рамките на програмата. След това заявките се изпращат в ДБТ. Редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации и териториалните поделения на МВР и Агенция по заетостта са разписани в съвместна процедура.

Националната програма „Сигурност“ е утвърдена със Заповед № РД 01-224 от 02.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика. Основната й цел е намаляване безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности, допринасящи за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в населени места, особено в райони с високо равнище на безработица.

По програмата ще се назначават хора с основно и по-високо образование, като предимство ще имат работилите в охранителни дейности. Ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя. Заетостта ще е до 8 месеца за едно лице при пълно работно време на длъжност „пазач – сътрудник по опазване на обществения ред“.

Лицата ще изпълняват важни функции по опазване на обществения ред. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастните и на хората с увреждания.