Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационна среща за представяне на проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 беше организирана в областна администрация

30 април 2014 13:11, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 500
Снимка 1

На 30.04.2014 г. в областна администрация Сливен се проведе информационна среща за представяне на проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Тя беше организирана съвместно с Областен информационен център – Сливен.

Лекторът Николай Тодоров - експерт външен оценител по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, представи проекта на новата оперативна програма в подкрепа на българската икономика. Той предстои да бъде финализиран и изпратен в Европейската комисия за официални преговори през юни 2014 г.

Целта на новата програма е постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Приоритетните направления за развитие на науката и научните изследвания са:

-енергийна ефективност, зелени и еко-технологии;

-здраве, медицина и качество на живота, био-технологии и екологично чисти храни;

-нови материали и технологии, вкл. инженерна индустрия (електроника, електротехника, машиностроене);

-информационни и комуникационни технологии;

-културно-историческо наследство.

ОПИК ще подкрепя и сектори, които:

-са експортно-ориентирани (без да се експлоатират базисни суровини, като дървен материал и др.);

-имат висока добавена стойност;

-имат потенциал за съживяване на регионалното и местно развитие в райони със забавен или отрицателен икономически ръст; и/или

-са стартиращи и имат висока степен на иновативност и база за конкурентоспособност.

Приоритетни сектори за подкрепа са: високотехнологичните (Компютри и електроника; Филмова и ТВ индустрия; Информационни технологии; Информационни услуги) и средно високите (Химическа промишленост; Каучук и пластмаси; Неметални изделия; Метални изделия; Електрически съоръжения; Машиностроене; Автомобили; Превозни средства).

Размерът на средствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 1 413 910 хил. евро, от които 1 201 824 хил. евро (85% от средствата) представляват финансиране от ЕС и 212 086 хил. евро (15% от средствата) национално съфинансиране.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОПИК 2014-2020 г.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6

Файлове

Презентация [580KB]

Portable Document Format File