Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИАНМСП организира национално участие на българските производители на Международната изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT в Париж

26 май 2014 13:28, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 607
Снимка

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT, която ще се проведе в периода 4 - 7.07.2014 г. в. Париж, Франция.

WHO’S NEXT e специализирана промоционална проява в областта на модата и е призната за една от най-значимите в Европа. Провежда се от 1994 г. два пъти годишно. В промоционалната проява участват моделиери и производители на модни марки, обувки, дрехи, бельо, платове, трикотаж и модни аксесоари.

Агенцията поема разходите на участниците за:

• Наемане на изложбена площ

• Проектиране и изграждане на изложбен щанд

• Наемане на оборудване и обзавеждане

• Регистрация на изложителите

• Включване на изложителите в официалния каталог

• Издаване на брошура

• Рекламиране на участието.

Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.

Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 80, e-mail: assenova@sme.government.bg, Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg

Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg