Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Служителите на Областна администрация Сливен ще повишават професионалната си компетентност по проект

30 юли 2014 14:03,
Излъчване: Област Сливен преди 9 години, брой четения: 1129
Снимка 1

На 30.07.2014 г. на пресконференция областният управител представи пред медиите и служителите на областна администрация проект „Повишаване професионалната компетентност и ефективност на служителите в Областна администрация Сливен“. С това се поставя началото на изпълнението на дейностите по проект с договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № A13-22-16 от 24.04.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с продължителност 9 месеца и е на стойност 25 585 лв.

Екипът от експерти в Областна администрация Сливен, реализиращ проекта - Петя Качарова, Женя Андонова и Стела Стоянова, представиха параметрите му. Основната цел е да се повиши компетентността, професионализма и ефективността на служителите в Областна администрация Сливен чрез поредица от обучения в страната. Целта ще бъде постигната чрез няколко дейности:

1. Организиране и провеждане на обучения за професионално развитие от каталога на Института по публична администрация, като общо 20 служители на областна администрация ще преминат през курсовете:

- Курс/семинар: Стилистика в нормативните актове и наредби;

- Курс/семинар: Държавен протокол;

- Предварителна и последваща оценка на въздействието;

- Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ.

2. Организиране и провеждане на обучение за ключови компетентности: 22-ма служители ще бъдат обучени в екипна и лична ефективност.

3. Организация и провеждане на чуждоезиково обучение - надграждащо обучение по английски език за 9 служители, общо 120 учебни часа.

За всички обучения се издават сертификати.

В резултат се очаква служителите на областна администрация Сливен да придобият знания, които ще подобрят работата им, да усъвършенстват компетентностите си, да подобрят ефективността на служебните отношения. Това ще допринесе за усъвършенстване на работните процеси и подобряване качеството и бързината на административно обслужване на гражданите, организациите и бизнеса. Ще има пряко положително въздействие както при реализиране на различни политики на областно ниво, така и при осъществяване на административната дейност.

Договорът по проекта е подписан на 24.04.2014 г., като досега бяха извършени подготвителни дейности по избор на обучителна организация. Изпълнителят е избран чрез публикуване на публична покана по Закона за обществените поръчки. Това е Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Сливен. „Студио медия“ ООД Сливен ще осигурява публичността на проекта. Подборът по ЗОП е задължителен за проектите с европейско финансиране.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10Снимка 11