Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител Валя Радева взе участие в заседание на тематична работна група към МОН

23 септември 2014 17:29, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 445
ОП НОИР

На заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” в София присъства областният управител на област Сливен.

Работната среща се проведе на 23.09.2014г. под председателството на проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката. Бяха дискутирани последните промени и коментари по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), след което се проведе гласуване и обобщаване на резултатите от публичното обсъждане.

За следващия програмен период (2014-2020 г.), България ще изпълнява изцяло обновена оперативна програма, в която образованието и науката ще бъдат основен акцент. ОП НОИР е поверена на Министерството на образованието и науката, като общият бюджет на програмата е един милиард, триста и седемдесет милиона лева (1.37 млрд. лв. ), финансирани от Европейския съюз и национално съфинансирани средства.

Основните задачи на програмата са две: да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите по Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” (Стратегия „Европа 2020”); да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище.

Приоритетните цели на ОП НОИР по Стратегия „Европа 2020” са повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище и увеличаване на завършилите висше образование.