Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областния управител г-н Марин Кавръков се срещна с доц. Васил Николов

21 януари 2010 14:49,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1493
среща

На 21 януари 2010г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Областна администрация - Сливен се проведе среща на областния управител г-н Марин Кавръков с доц. Васил Николов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството, със седалище гр. София и г-жа Янка Стефанова, директор на Регионална дирекция за селекция и репродукция на животновъдството- Сливен.

Срещата бе инициирана във връзка с изпълнение на оперативния план на областна администрация Сливен за 2010 год. в честа му за стимулиране развитието на конкурентоспособно селско стопанство в Област Сливен.

Поощряването и развитието на биволовъдството е сред приоритетите на нашата администрация и целта ни е да участваме в програмата на правителството на Долна Силезия и Министерството на земеделието и храните сподели г-н Марин Кавръков. Ще участваме в процеса за насърчаване и утвърждаване на Регионалната дирекция за селекция и репродукция в животновъдството – Сливен, за да се утвърди като регионален и международен производител на генетичен материал в подотрасъла.

Доц. Васил Николов изрази готовност и обеща подкрепа в популяризирането на лансираната идея за развитие на биволовъдството в област Сливен.

В момента държавната станция към Регионална дирекция за селекция и репродукция на животновъдството- Сливен е най- добре работещата в България. Тя има традиции и дългогодишна практика в тази насока. В осеменителния център в момента има два мъжки бици, от които се получава осеменителен материал и в процес на закупуване са още две животни.

Популацията на биволи в България е най- добра и продуктивна в Европа. България има прекрасни условия за отглеждането им. Тези животни не са капризни по отношение на храненето, много устойчиви на болести с много добро качество на млякото. За отглеждането на биволи няма ограничителни квоти от европейския съюз, което на практика дава възможност на животновъдите без ограничения да увеличават своите ферми.

Промените в Закона за храните и новата Наредба за директна продажба на мляко и млечни продукти директно от фермата ще даде възможност на фермерите за икономическа независимост.

На срещата бяха набелязани първите стъпки, които трябва да предприеме Областна администрация заедно с Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството.

На първо време да се спре коленето на биволи, без предварително разрешение от селекционният център.

Да се направи инвентаризация на броя животни в областта и да се организират срещи с биволовъдите в региона.

Да се направи разяснителна кампания по общини и на областно ниво за възможностите и переспективите по възстановяването на популацията на тези ценни за България и областта животни.

Снимки

среща