Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител г-н Марин Кавръков изпрати писмо до кмета на община Котел г-н Христо Киров

21 януари 2010 17:45,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1189
г-н Марин Кавръков

Днес 21.01.2010 год. областният управител г-н Марин Кавръков изпрати писмо до кмета на община Котел г-н Христо Киров, в което го информира за оперативните цели и задачи за 2010 год. на областна администрация.

В плановете на областна администрация е заложено развитието на туризма като икономически сектор с потенциал за значителен растеж в Област Сливен. Важен акцент в цялостния туристически продукт, който може да предложи област Сливен, е село Жеравна - един от най-значимите и запазени в България архитектурни резервати.

„Отчитайки обстоятелството, че устройственото планиране е базата за комплексно развитие на всяка една територия, намирам за много необходимо и навременно възлагането от Община Котел на нов план за регулация и застрояване на с. Жеравна. Прецизирането на границите на охранителната зона на резервата с режимите на застрояване, както и приобщаването към урбанизираната територия на селището на нови неурегулирани терени е наложително с оглед промените през последните 20 години. Възложената разработка е от голямо значение, с оглед защита на ключови пространствени, културни и природни ценности в дългосрочен план. В същото време Жеравна е жив организъм, който се развива и нейните жители имат право да реализират инвестиционните си намерения. Ето защо планът за регулация и застрояване на с. Жеравна следва да намери пресечните точки на инвеститорския интерес и специалния режим за опазване на резервата.

Поради голямата стойност на село Жеравна, като архитектурен резерват и част от българското културно-историческо наследство, считам, че провеждането на една по-широка дискусия за плана за регулация и застрояване, би била извънредно полезна. Убеден съм, че такава дискусия с участието на представители на архитектурната колегия и местната общност би подпомогнала общинската администрация в Котел и жителите на Жеравна да идентифицират интересите си на фона на професионалните мнения. Това може да стане извън регламентираната по Закона за устройство на територията процедура или като част от общественото обсъждане по чл. 128 ал. 5 от закона. „ се казва в писмото.

Във връзка с това областният управител г-н Марин Кавърков се ангажира, Областна администрация Сливен да инициира, организира и бъде домакин на форум за обсъждане на подробния устройствен план на с. Жеравна. В него ще бъдат поканени представители на Министерството на културата, Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности, членовете на Камарата на архитектите в Сливен, представители на общинската администрация Котел, кметът на с. Жеравна, туристическо сдружение „За Жеравна”, както и медии.

Областният управител г-н Марин Кавръков сподели, че идеята за дискусия по този въпрос вече е подкрепена от проф. д-р арх. Стефан Стамов. Лично председателят на управителния съвет на Съюза на архитектите в България арх. Спиридон Ганев е проявил интерес и е заявил готовността на Съюза на архитектите в България да участва.

„Област Сливен заема своето достойно място в националната културна и историческа съкровищница. Дълг и отговорност на всички ни е да обединим усилията си за използване на този потенциал за икономическото възраждане на родния край” се казва още в писмото на областният управител г-н Марин Кавръков.