Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведе се заседание на Областния съвет за развитие на област Сливен

14 май 2015 15:52,
Излъчване: Област Сливен преди 9 години, брой четения: 695
Заседание на Областния съвет за развитие на област Сливен

На 14.05.2015 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Сливен, в което взеха участие областният управител Димитър Сяров, заместник областният управител Веска Вълчева, кметове и заместник-кметове на общини, общински съветници, представители на синдикати и работодателски организации.

„Поводът за заседанието е програмата на правителството за стабилно развитие на България в периода 2014 – 2018 година, като важен приоритет е преодоляване на икономическата изостаналост. Това е предвидено да се реализира чрез целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Враца и Монтана), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони”, разясни областният управител Димитър Сяров в началото на заседанието.

Целта на днешното заседание беше да бъдат представени проектни предложения от страна на общините, попадащи в целевите райони на програмата.

Заместник-кметът Румен Стоилов представи предложенията, изготвени от Община Сливен. Те са свързани както с подобряване на инфраструктурата и благоустройството на Сливен и селата, така и с дейности в сферата на икономическото развитие и археологията (проучване на тракийските могили в община Сливен, съвместно с БАН, с цел експониране на определени обекти като паметници на културата). Други намерения на Община Сливен е изграждането на подземна оптична инфраструктура за доставка на интернет в селата на общината, както и изграждането на площадка за разделно сметосъбиране в малките населени места.

Заместник-кметът на община Котел Мариела Байкова информира, че усилията на общинското ръководство на Котел са насочени главно към изграждането или реконструкцията на канализацията и водопроводната мрежа в града и селата в общината. Друг проект, който е разработен от общинската администрация, е за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр. Котел със съоръжения и инсталации за компостиране и предварително третиране.

Кметът на община Твърдица Атанас Атанасов определи като приоритетен проект изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Твърдица. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Шивачево и селата Сборище и Оризари са други проектни предложения от Община Твърдица. Кметът представи и идея за създаване на археологичен резерват чрез обновяване на местността „Градище” край Твърдица.

Заместник-кметът на Нова Загора Ивайло Енев информира, че общинската администрация не е изготвяла проектни предложения, защото на територията на общината има само едно малко населено място, населявано от 18 души, което влиза в географския обхват на тази правителствена програма. За благоустройството му обаче Община Нова Загора има възможност да се погрижи със собствени средства.

Снимки

Заседание на Областния съвет за развитие на област СливенЗаседание на Областния съвет за развитие на област СливенЗаседание на Областния съвет за развитие на област Сливен