Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“

01 февруари 2016 09:35, Общинска администрация (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 4 години, брой четения: 288

Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на ОП„Региони в растеж 2014-2020 г.“

 

Община Сливен успешно подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ два месеца преди преди изтичането на крайния срок. Това беше извършено по електронен път лично от кмета на общината Стефан Радев.

 

Инвестиционната програма е стратегически документ, който се подготвя от 39-те големи града в България, с право на кандидатстване по процедурата. Тя определя обектите, които ще бъдат финансирани, в рамките на предвидения от програмата бюджет за всеки град.

 

В рамките на бюджета, който е в размер на 25 895 678,16 лв., община Сливен ще финансира обновяването и модернизирането на част от градската среда, както и проекти в социалната, образователната и културна инфраструктура на град Сливен. Инвестиционната програма предвижда изпълнението на мащабен проект за интегриран градски транспорт, включващ обновяване на автобусния парк на общинската фирма „Пътнически превози“, внедряване на интегрирана билетна система, изграждане на спирки с мерки за достъпност, електронни информационни табла в реално време, и велоалеи с велостоянки.

 

Обектите, заложени в програмата, са приоритизирани от работна група, включваща представители на общинска администрация Сливен, неправителствени организации и културни институти.