Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Контролът над състоянието на язовирите в общината, ще се извършва от Държавна агенция за метрологически и технически надзор

15 февруари 2016 11:41, Общинска администрация (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 4 години, брой четения: 334

Държавна агенция за метрологически и технически надзор поема контрола на язовирите в страната, който досега се извършваше от областните администрации и общините в България, съобщи инж. Снежана Кънева, началник отдел „Сигурност, управление при кризи и ОМП”. Кънева допълни, че предстои изготвяне на Регистър на всички налични язовири в общината, като от 10 дни на водните обекти се извършва проверка.

„На всеки воден обект, общинска собственост, ще бъде извършена проверка, не само за наличие на проекто-сметна и друга документация относно технически параметри на язовирните стени и съоръженията към тях, залети площи, завирени обеми, тип на язовирна стена, кота корони и откоси, но и за състоянието им като предназначение”, посочи инж. Кънева. Поддържането и безопасността на язовирите остава отново грижа на собствениците, допълни тя.

На територията на нашата община има 11 язовира. Осем от тях са влезли в списъка на потенциално опасните водни обекти и като такива са окомплектовани съгласно законовите разпоредби с аварийни планове. На тях ежегодно се извършват проверки. Резултатите от последната през 2015 г. сочи, че язовирите Горно Александрово и Злати войвода 1, 2, 3 и 4 са в предаварийно състояние.

За изпълнение на препоръките на комисията, общината е възложила неотложните ремонтни дейности на три язовира - Злати войвода 2, 3 и 4. Направеният разход е бил възстановен със средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане при Министерски съвет. За язовир Горно Александрово предстои изготвяне на проект, каквито са законовите изисквания в такива случаи за предприемане на необходими мерки.

Преди 10 дни комисия от главна дирекция „Надзор на язовирни стени и съоръженията към тях” от ДАМТН и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Сливен, в присъствието на представители на Общинска администрация, извърши проверка с оглед на място на язовирите в землищата на Горно Александрово и Злати войвода. Констатациите от огледите са, че състоянието на язовирите е нормално, не създават риск от наводнения и не застрашават двете населени места, земеделските им земи и техническата инфраструктура на региона.

Комисията е дала препоръка да бъде свикан Експертен технико-икономически съвет за окончателна оценка на състоянието на язовирите. Този съвет ще бъде от компетентни специалисти, каквито община Сливен към момента няма, но възнамерява да привлече. Той ще се произнесе не само за състоянието и надеждността на съоръженията, но и за нуждата от тяхното съществуване в икономически аспект. Тази процедура ще бъде проведена и предписания срок (30.03.2016 г.) ще бъде спазен.