Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 19.03.2010 г. от 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация Сливен ще се проведе Информационен ден...

18 март 2010 12:40,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1067

На 19.03.2010 г. от 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация Сливен ще се проведе Информационен ден за мерките по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, по които могат да кандидатстват биволовъдите.

 

Лектор ще бъде ст.н.с. д.с.н. Цонка Пеева, направление „Животновъдство” при „Земеделски институт” Шумен.

 

Информационният ден ще протече при следния дневен ред:

 

1. Запознаване с мерките от ПРСР с акцент върху Мярка 214 "Агроекологични плащания";

2. Запознаване с новостите в развитието на биволовъдството в България и света.

 

Поканени за участие са биволовъди от цялата област, както и представители на регионалните държавни структури, ангажирани с животновъдството и земеделието.

 

Във връзка с влизането в сила на изменената и допълнена Наредба №11 за условията и реда за прилагане на Мярка 214 от ПРСР, ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по нея. Мярката дава възможност на биволовъдите, отговарящи на определени условия, да получат безвъзмездна помощ в размер на 200 евро на глава животно. На срещата биволовъдите трябва да имат готовност за попълване на пакета документи, нужни за получаване на помощта.

 

Информационният ден се организира по инициатива на областния управител г-н Марин Кавръков и е във връзка с изпълнението на Оперативна цел 3 „Стимулиране развитието на конкурентоспособно селско стопанство в Област Сливен” от Оперативния план за 2010 г.