Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“

14 март 2016 11:42, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 4 години, брой четения: 218

Община Сливен приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“, който се реализира от 1 април 2015 до 29 февруари 2016 година, в партньорство с Агенция за социално подпомагане /АСП/.

 

Като партньор на АСП общинската администрация създаде добра организация за ефективно управление и реализира успешно проекта на общинско ниво, посочи администраторът на проекта Йорданка Гашева.

 

По време на целия период на изпълнение бяха назначени 183 лични асистенти, от тях 17 мъже и 166 жени. Услугата ползваха 180 потребителя, в т.ч. 74 мъже и 106 жени. Освен това бяха назначени и 8 медицински специалисти, които оказаха здравни грижи на 22-ма потребители на услугата „личен асистент“ в периода от 1.02.-29.02. 2016 година.

 

Община Сливен, на основание споразумение № № BG 05-2003-1/24.03.2015 г. с Агенция за социално подпомагане, е партньор по Проект „Нови възможности за грижа“ , бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.