Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

„Сливен НЕТ“ ООД одобрен за участие в ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

26 септември 2016 17:13, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Сливен НЕТ преди 2 години, брой четения: 23879
Европейскuя соцuален фонд

През юли 2016-та година „Сливен НЕТ“ ООД получи одобрение на проект „Създаване на устойчиви нови работни места" в „Сливен НЕТ“ ООД по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът ще се реализира през периода 2016-2018-та година и ще се осъществи с финансовата подкрепа от Европейскuя соцuален фонд.

Основните цели и дейности на проекта са свързани с разкриване на 4 нови работни места и осигуряване на нужното оборудване за тях.

Снимки

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020