Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СЛИВЕН

16 януари 2018 12:30, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 5 години, брой четения: 6342

Уважаеми госпожи и господа,

скъпи съграждани,

 

Днес, 15.01.2018 г., се запознахме с предложението на общинското ръководство за оптимизация на училищната мрежа в Сливен. Обявеното преструктуриране следва логиката по-малкото училище да бъде присъединено към по-голямото. Единствено при преобразуването на СУ „Йордан Йовков” тази логика е нарушена. Предлага се едно средно училище да бъде закрито, а едно основно училище да се преобразува в средно. Според действащото законодателство няма как да се реализира това вливане без закриване на едно от училищата.

Търсейки логиката, ние искаме да споделим с Вас защо СУ „Йордан Йовков” не трябва да бъде закривано:

1. Жителите на кв. „Българка” остават без училище. В момента от 292 ученици 141 са от този квартал. Т.е. 141 семейства ще бъдат принудени да осигуряват пътуване на децата си до друго училище.

 

2. Организацията на образователно – възпитателния процес в момента отговаря изцяло на закона за предучилищно и училищно образование, а именно:

- обучението е едносменно и започва в 8.00 ч., а не в 7.30 ч. /както в много сливенски училища/;

- осигурени са безупречни условия за реализация на ЦОУД /целодневна организация на учебния ден/. Към момента функционират 5 специално обзаведени игротеки, в които се провежда обучение в следобедните занимания. За трети път училището печели средства от министерството на образованието и науката по проект „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, което е оценка за работата му през годините. Няма друго училище в областта получило такава оценка и доверие от министерството на образованието и науката чрез съответното финансиране.

 

3. В нашето училище е изграден и функционира успешен модел за приобщаване на ученици със специални образователни потребности. През последните 7 години бяхме пилотно училище в област Сливен по проекти с европейско финансиране, насочени към осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда за осъществяване на включващо обучение.

 

4. Създаването и поддържането на красота и уют в училище се случва с активното участие на родителската общност. Благодарение на безвъзмездната им помощ учебната среда добива своята неповторимост.

 

5. Въпреки намаления брой ученици и съответно средства за издръжка, никога училището не е имало неразплатени задължения.

 

 

Още много аргументи можем да изложим в подкрепа на дълбокото ни убеждение, че решението на общинското ръководство трябва да бъде променено.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми господин Радев,

Предлагаме Ви да бъде продължена една традиция и да бъде изградено модерно училище по европейски образец такова, каквото вече е СУ „Йордан Йовков“.

 

Уважаеми граждани на Сливен,

В тази връзка очакваме от Вас да подкрепите апела ни да не се закрива СУ „Йордан Йовков”.

 

Призивът е приет единодушно на 15.01.2018 г. от общо събрание на учителите, работниците и служителите на СУ „Йордан Йовков” с участието на Ученическия съвет.