Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Областна администрация – Сливен се проведе работна среща за обсъждане на възможностите за бързи действия в посока на подобряване админи

18 юли 2008 09:01, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 години, брой четения: 553
111

Тя е във връзка с одобрената от правителството през април т.г. Програма за по-добро регулиране 2008-2010г. На срещата, водена от областния управител Христина Чолакова, присъства и заместник-министърът на държавната администрация и административната реформа Ангел Иванов.

„Най-важното е с тази програма да се потърси баланс между бизнес, гражданство и държава, както и една административна дерегулация. Сега общините в страната предлагат различни цени и наименования на услугите и тази разлика поне трябва да се направи поносима", отбеляза зам.-министър Иванов. Той запозна участниците в срещата с основните принципи в Закона за електронното управление и деловодната дейност, които касаят работата с документи, като изтъкна, че МДААР трябва час по-скоро да създаде тази единна система за размяна на данни.

Целта на срещата бе с общи усилия да се допринесе за намаляване на административните пречки пред бизнеса и подобряване на инвестиционния климат. В нея взеха участие кметове и секретари на общините от Сливенска област, председатели на общински съвети, общински съветници, председатели на Сливенска търговско-промишлена палата, Занаятчийска камара, Индустриална стопанска асоциация и браншови организации. Единствено нямаше представители на Община Котел.

Зам.-областният управител Радостин Койчев обобщи информацията от представените от общините справки за администрираните от тях регулаторни режими. Изводите според него са, че разбирането на термина „регулаторен режим" не е еднозначно. В резултат на това в справките на общините не присъстват регулаторни режими, които в действително се администрират, а в същото време като такива са представени дейности, представляващи административни и технически услуги.

От анализа на наредбите на общинските съвети, регламентиращи търговската дейност на общините, се установи, че режимът „регистрация на търговски обект" не присъства в нито една от четирите общини. Обърнато беше внимание на някои несъответствия на текстове в действащите наредби с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за електронното управление и други нормативни актове.

След срещата зам.-министър Иванов посети едно от занятията на курса по английски език за служители от държавната администрация, организиран по проект на МДААР.

Снимки

222333