Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съдебна реформа в Полша: дебат с Франс Тимерманс

13 юни 2018 14:44, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 385
Европейският парламент

В сряда, около 16 ч. българско време, евродепутатите ще обсъдят съдебната реформа в Полша с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Полското правителство извършва цялостна реформа на съдебната система, която според Европейската комисия застрашава независимостта на съдебната система и принципа на разделението на властите.

Про-европейски неправителствени организации в Полша отправят молба към Комисията да изиска временна заповед от Съда на ЕС над полския Върховен съд за отмяна на реформите. Новите правила, които следва да влязат в сила на 3 юли, биха принудили 40% от съдиите да се пенсионират преждевременно.

Можете да следите дебата чрез EP Live и EBS+.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=&date=06/13/2018

 

 

Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//EN

 

Bърховенство на закона в Полша: как работи член 7 на Договора за ЕС

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-in-poland-how-the-article-7-procedure-would-work

 

Мултимедиен пакет – Правовата държава в Полша

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/rule-of-law-in-poland_1901_pk