Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявявява вакантни длъжности за офицер и сержант

12 октомври 2018 13:03, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 месеца, брой четения: 493
....................................

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 1 (една) вакантна длъжност за офицер и 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба.

 

Вакантните длъжности са следните:

 

1. Командир на първи взвод „Специални автомобили”

 

в Рота за осигуряване развръщането на пунктове за управление – 1 вакантна длъжност

 

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант

 

Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше военно училище, специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”

 

 

2. Шофьор в първа група „Автобуси“ на взвод „Автобуси” в Рота за транспортно осигуряване – 1 вакантна длъжност

 

Военно звание: Старши сержант, сержант, младши сержант

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование, Курс за професионална квалификация в сержантски (старшински) професионален колеж

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Свидетелство за управление на МПС категории „С“, „D“ и „D+E“

 

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

 

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 

4. Да нямат друго гражданство;

 

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

 

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след

освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

 

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 31.10.2018 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен,

 

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 0884 665 831,

 

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен