Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Внесен е проект на правилник за финансова помощ за новородено или осиновено дете

23 януари 2019 16:11, Калчо Василев (ДейтаМплант ООД)
Излъчване: Туида Нюз преди 5 месеца, брой четения: 481
община Сливен

В раздел "Проекти" на сайта на Общински съвет Сливен е внесено следното предложение:

 

Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен на Деян Дечев – общински съветник

 

Най-съществените промени са в чл.4:

 

Чл.4. (1) Лицето по чл. 3 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато нямат предоставени деца за отглеждане в социални домове и заведения и не са със спрени или ограничени родителски права.

(2) Лицата по чл.3 да са навършили 18 /осемнадесет/ годишна възраст към датата на раждане на детето.

(3) родителите или осиновителите на детето да имат постоянен адрес в община Сливен, като единият от тях е с постоянен адрес в община Сливен поне от 3 години.

(4) Лицата по чл.3 да нямат парични задължения към община Сливен.

(5) Родителите на новороденото (осиновеното) дете да имат непрекъснати здравноосигурителни вноски към момента на подаване на заявлението за финансова помощ.

(6) Родителите на новороденото ( осиновеното) дете да имат завършено минимум средно образование.

(7) При осиновяване на деца до 10 годишна възраст са в сила всички условия за новородените.

 

Заслужават внимание и мотивите, които е изложил г-н Дечев, кратък цитат от тях:

 

Причините, които налага приемането на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен са много:

- Наблюдавания отрицателен прираст на населението в нашата община

- Бум на раждането на деца от непълнолетни.

- Ръст на деца, родени от неграмотни и необразовани и несоциализирани родители.

- Челните места на Сливен в класации, които не са оптимистични за запазване демографския профил на общината ( а от там и икономическия).

- Изменения демографски профил на населението води до изменение и на пазара на труда, от там и до изкривената икономическа и инвестиционна среда в Община Сливен. Все по-голям е процента на нискоквалифицирани работници, за сметка на такива с ценз.

 

Всеки, който желае може да се запознае с пълния текст на внесения проект на уеб страницата на Общински съвет Сливен:

 

http://obs.sliven.bg/index.php?slug=проекти