Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да засилят борбата срещу антиромските настроения

12 февруари 2019 15:23, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 8 месеца, брой четения: 226
Европейският парламент

Основните права на ромите продължават да бъдат систематично нарушавани в ЕС

Сериозни проблеми свързани с достъпа до образование, настаняване, достъп до пазара на труда и здравеопазването

Призив за по-ясни цели за интеграция на ромите и национални стратегии след 2020 г.

Ромите трябва да бъдат по-добре представени в медиите, държавните институции и политическите органи

В отговор на продължаващите нарушения на основните права на ромите, Парламентът изисква по-силни мерки за борбата срещу антиромските настроения в ЕС.

 

Антиромските настроения са институционализарана и вкоренена в историята форма на расизъм, която се изразява в „насилие, реч на омразата, експлоатация, стигматизация“ и дискриминация, посочват евродепутатите в незаконодателната резолюция приета във вторник с вдигане на ръка.

 

 

Училищната изолация, достъпът до пазара на труда, жилищното настаняване и здравеопазването са сред главните проблеми, на които продължават да бъдат изложени ромите в Европа. Текстът подчертава особено тежкото състояние на младите роми, сред които нарастващ брой не са трудово заети с работа, образование или обучение.

 

Задължителни и ясни цели за интеграция на ромите

 

Евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите членки да предложат по-широк набор от приоритетни области, „ясни и обвързващи“ цели, срокове и механизми за оценяване на напредъка относно интеграцията на ромите, след като изтече срокът на настоящата рамка на ЕС през 2020 г. Те също изискват „значителни публични средства“ и човешки ресурси за тези цели.

 

Парламентът призовава за интегриране на принципа на равенството между половете и използването на ориентиран към децата подход в стратегическата рамка на ЕС, както и за по-близко участие на представители на ромите и неправителствени организации в изготвянето на интеграционните политики. Също подчертава необходимостта да се защити и насърчи равният достъп до всички права за ромските деца. Парламентът призовава за специфични антидискриминационни цели, както и мерки за включване на ромите в политиките за устойчивост на околната среда и дигиталното общество.

 

Текстът подчертава, че по-справедливо представяне на ромите във всички сфери е необходимо, включително в медиите, държавните институции и политическите органи.

 

Структурните фондове на ЕС трябва да бъдат използвани за подобряване на условията за живот и бъдещите възможности на ромите, отбелязват евродепутатите. Те призовават държавите членки да проучат сегашните и минали злоупотреби със съответните фондове и да предприемат правни действия срещу нарушителите.