Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гражданска защита: обединяване на ресурсите за по-добра реакция при бедствия

12 февруари 2019 15:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 502
Екстремните метеорологични условия разшириха способностите на държавите членки да си помагат ©AP images/European Union-EP

Събиране на ресурсите за по-бърза и по-добра реакция при бедствия

Нови rescEU средства (самолети за борба с горски пожари, помпи с висок капацитет, полеви болници)

Ще бъде добавен към националните възможности, а няма да ги заменят

Модернизиране на механизма на ЕС за гражданска защита, който беше поставен на изпитание при горските пожари, бури и наводнения през 2017 г. и 2018 г., беше подкрепен във вторник.

 

Новото законодателство, неформално съгласувано със Съвета на ЕС през декември, ще помогне на държавите членки да реагират по-бързо и ефективно на природни и причинени от човека бедствия чрез по-ефикасно споделяне на ресурсите на гражданската защита

 

RescEU

 

Проектозаконът също така ще установи, по искане на Парламента, „rescEU“ резерв от ресурси, като например самолети за борба с горски пожари, помпи с висок капацитет, полеви болници и екипи за спешна медицинска помощ, за използване при различни спешни случаи. RescEU ще се използва, когато държава членка няма достатъчно ресурси да реагира в бедствена ситуация, след решение на Европейската комисия.

 

Евродепутатите също успяха да засилят Мрежата за знания в областта на гражданската защита на ЕС, с цел улесняване на повече обмени между млади професионалисти и доброволци в гражданска защита.

 

Следващи стъпки

 

Текстът беше приет с 620 гласа „за“ срещу 22 гласа „против“ и 35 „въздържал се“. Ще влезе в сила след финалното одобрение на Съвета на Министрите и ще бъде приложим от това лято.

 

Бързи факти

 

Механизмът на ЕС за гражданска защита е доброволна система, чрез която ЕС координира доброволния принос от участващите държави за страна, която е поискала помощ. В последните години екстремните метеорологични условия и други феномени разшириха способностите на държавите членки да си помагат взаимно, особено когато няколко от тях са изправени пред същия тип бедствия едновременно. Когато има малка подкрепа или тя липсва напълно, ЕС не разполага с резервен капацитет да помага на бедстваща страна.