Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите отхвърлят превръщането на регионалните фондове на ЕС в зависими от икономическите цели

14 февруари 2019 09:05, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 8 месеца, брой четения: 280
Европейският парламент

Запазване на общия бюджет за регионите на ЕС за периода 2021 - 2027 г.

Подкрепа за иновациите, дигитализацията, малките и средни предприятия и преход към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии

Укрепване на синергиите между фондовете

Увеличаване подкрепата за по-малко развитите региони

ЕП прие опростени общи правила за инвестиране във всички региони на ЕС и се противопостави на суспендирането на регионалните фондове в зависимост от националните икономически цели.

 

Новите правила бяха приети от Парламента с 460 гласа „за“, срещу 170 гласа „против“ и 47 „въздържал се“. Тези общи правила, които управляват регионалните, кохезионните и социалните разходи на ЕС за периода 2021 – 2027 г., са ключови за продължаване на инвестициите в регионите и общностите на ЕС, с по-силна подкрепа за по-малко развитите региони.

 

Финансови нива

 

Евродепутатите твърдо вярват, че сегашното ниво на финансиране, в размер от 378,1 млрд. евро по цени за 2018 г., трябва да бъде запазено за периода 2021 – 2027 г. По-слабо развитите региони ще продължат да получават значима помощ от ЕС, със съфинансиране на стойност до 85% (в сравнение с предложените 70% от Комисията) и дял от 61,6% от Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Ставката на съфинансиране за преход и по-развити региони също ще бъде увеличена на 65% от 50%, и съответно 1,6 млрд. евро (0,4%) трябва да бъдат заделени за допълнително финансиране на най-отдалечените региони.

 

Общи принципи

 

Общите правила вече са по-силно свързани с общите цели на политиката на ЕС, като например:

 

Повишаване на конкурентоспособността и укрепване на малките и средните предприятия;

Приоритизиране на мерките за ефективност в енергийните доставки и търсенето;

Защита и подобряване на качеството на околната среда и борба срещу климатичните промени;

Насърчаване на умната и устойчива мобилност;

Зачитане на основните права, гарантиране на равенството на половете и предотвратяване на всякакъв вид дискриминация.

 

Цитати

 

Съдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) отбеляза: „Имаме мандат за преговори по инвестирането на €378 млрд., познати като кохезионна политика. Моята цел, като преговарящ, е България да разполага с 18 млрд. лв. бюджет за периода 2021–2027г. Настоявам за 85% европейско съфинансиране за по-слабо развитите ни региони. ЕП одобри и предложението за повече инвестиции в инфраструктура и в пограничните региони. Кохезионната политика ще отделя специално внимание на борбата с демографската криза и с бедността“.

 

Следващи стъпки

 

Парламентът вече е готов да започне преговори с министрите на ЕС.

 

Бързи факти

 

Общите разпоредби ще важат за Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ),Кохезионния фонд и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и също така установяват финансовите правила за Фонда „Убежище и миграция“, Фонда „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за периода 2021 – 2027 г.. Фондовете представляват около една трета от общия бюджет на ЕС