Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Адв.Сиво Сивов: Това е прецедент. В цялата страна няма такава длъжност „юрисконсулт“ в българско село

14 февруари 2019 14:35, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 5 месеца, брой четения: 2102
Адв. Сиво Сивов, снимки: Наблюдател

Другата гледна точка: Говори адв. Сиво Сивов относно казуса кмет на с. Тополчане-Мария Митева-Даниела Петрова и решението на ВАС

 

Във връзка с наша публикация със заглавие „Петър Илиев, кмет на село Тополчане: Трябваше да сложа край на една анархия и абсолютно порочна практика“ от дата 08.02.2019 г. в www.nabludatel.bg, се свърза с нас адв. Сиво Сивов, представляващ лицето Даниела Колева Петрова пред Сливенския административен съд и ВАС. В настоящата публикация ще ви представим другата гледна точка.

Нека припомним споделеното пред наш репортер на настоящия кмет на село Тополчане Петър Илиев. От неговите думи става ясно, че в хода на работа като кмет на селото, е установил редица нарушения като цитираме „Установих проява на абсолютна небрежност, некомпетентност и липса на професионализъм. В процеса на работа започнаха да възникват още проблеми с други държавни институции, за които разполагам с документи и доказателства. За провеждане на конкурс за държавен служител относно изискванията за заемане на определена длъжност, съм се позовал на нормативните актове. Юристката Мария Митева е назначена на мястото на Даниела Петрова, която излиза в майчинство още по времето на бившата кметица на село Тополчане през 2015 г.“

Прилагаме линк към публикацията ни от дата 08.02.2019г.:

http://www.nabludatel.bg/index.php?id=282507

 

Сливенският административен съд не уважава жалбата на Даниела Петрова, против заповедта за уволнение на Кмета на с. Тополчане. Даниела Петрова обжалва решението на Сливенския съд пред Върховния административен съд в тричленен състав, отменя заповедта като незаконосъобразна. ВАС осъжда Община Сливен да заплати на Даниела Колева Петрова сумата от 1112,40 лева, представляваща деловодни разноски. Изпълнителният лист е от дата 16.01.2019 г. На база ЗАПОВЕД на Км. Тополчане, Общ. Сливен, от дата 18.01.2019 г. следва възстановяване въз основа на съдебното решение на държавната служителка Даниела Петрова на длъжност: Младши експерт, с ранг V младши, Експертно ниво 7 в км. Тополчане.

Няколко дни по-късно със Заповед на кмета на село Тополчане отново следва съкращение на същата служителка Даниела Петрова на същото правно основание.

 

След ретроспекцията дотук, как коментира изказването на кмета Илиев адвокат Сиво Сивов пред наш репортер:

 

Адв.Сиво Сивов: Това са пълни глупости. Първо, ако имаше такива забележки от страна на кмета, би трябвало да уволни Петрова дисциплинарно, а не да съкращава длъжността младши експерт и назначава юрисконсулт на нейно място. Митева е назначена на длъжността юрисконсулт, а не както Илиев твърди – на длъжност младши експерт. Община Сливен има два правни отдела, който обслужва Общината, всички кметства на малките населени места и нуждите им, така че тези по-малки кметства нямат такава самостоятелност. Казуси, свързани с правото, се решават в административно-правния отдел на Общината. Кметствата по села нямат тези правомощия.

 

Наблюдател: Момент. Ще ви прекъсна тук. Според настоящият кмет на село Тополчане има установени нарушения.

 

Адв.Сиво Сивов: Ако г-н Илиев е установил административни нарушения след мандата на предишната кметица, защо не ги е написал при приемането на длъжността си? Кметът носи отговорност за това. Даниела Петрова е служител в случая. Каквото се нареди на служителя, той съответно го изпълнява съгласно установените му задължения в длъжностната характеристика.

 

Наблюдател: А кой трябва да понесе отговорността, ако се докажат нарушенията, които визира кметът Илиев?

 

Адв.Сиво Сивов: Ако се констатират подобни нарушения, отговорността трябва да си понесе съответният кмет и длъжностното лице допуснало нарушението. Той е длъжен следи за работата на служителите си, да направи забележка или да постанови наказания. В разпита по делото в Сливенския административен съд бившата кметица на с. Тополчане заяви, че няма никакви нарушения от страна на Даниела Петрова по време на повече от 10 години работа в кметството. Не са констатирани нарушения от страна на служителката Петрова.

 

Наблюдател: И все пак настоящият кмет посочва, че са получени протоколи от НАП за попълване на грешни данни през 2010г, 2011г, 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г. На два пъти в кметството е получено разпореждане за констатирани нарушения от Пожарна безопасност. По данни на служители от социалните служби за обществено полезния труд от 14 дни липсват подписи в инструктажните книги. Присъствените форми - отчети за положен труд, таблици и протоколи не са представяни в срок.

 

Адв.Сиво Сивов: Би трябвало бившият кмет да е контролирал тези дейности и да е направил забележка. Към момента, това е с изтекъл срок. Не е в правомощията на настоящия кмет да търси какви и дали е имало нарушения в мандата на предходния кмет. Той не е одитор.

 

Наблюдател: Кой трябва адвокат Сивов да разпореди проверка, ако е имало или е нямало евентуални нарушения, за да бъдат установени и доказани?

 

Адв.Сиво Сивов: От 2010 г. до момента са изминали 9 години. Би следвало да разговаряте с бившия кмет да изкаже и той позицията си относно твърденията на настоящия кмет Петър Илиев. Освен това не изключвам възможността някои от документите да са били дописвани. В случай, че са направени предписания от Пожарна безопасност, при промяна на наредбите и изискванията в закона, следва те да бъдат изпълнени, но това не са нарушения, а предписания. Забележете друго - кой служител с 12-годишен стаж на подобна позиция ще бъде назначен за 560 лева?

 

Мария Митева има две години стаж. Когато Даниела Петрова излиза в отпуск по майчинство още по времето на бившата кметица на село Тополчане през 2015 г., Митева е назначена на длъжността „младши експерт“, изпълнявана до него момент от Петрова. През 2017 г. Петрова се връща от майчинство, на четвъртия ден е уволнена, защото кмета на с. Тополчане е направил промяна в щатното разписание и съкращава щата и длъжността младши експерт. Създадена е нова длъжност „юрисконсулт“, на която длъжност е назначена като юрисконсулт Мария Митева. Това е прецедент. В цялата страна няма такава длъжност „юрисконсулт“ в българско село. Какво ще консултира един юрисконсулт в кметство на село, което е част от Общата администрация на Община Сливен, в която съществува Правна дирекция, в която има два отдела: „Правно – нормативно обслужване“ и „Обществени поръчки“? Това за мен е разчистване на лични сметки.

 

Наблюдател: Твърдите, че има разчистване на лични противоречия ли?

 

Адв.Сиво Сивов: Да. По време на президентските избори в с. Тополчане бях в позицията на длъжностно лице. Кметът Илиев не ме допусна да вляза в стаята, където се преброяваха бюлетините. А самият той нямаше право да бъде вътре. Блъсна вратата. Нарани ми крака. Мислех да подавам жалба, защото се опита да ме възпре по време на изпълнение на вменени ми длъжностни задължения.

 

Наблюдател: А вие забелязахте ли нещо странно, че да предизвикате подобна реакция от кмета?

 

Адв.Сиво Сивов: Първо, той нямаше право да бъде там. Наложи се да викаме представители на ПП ГЕРБ. Разбрахме се по-късно. Но кметът Илиев се държеше така, все едно се намира в дома си. Никой от призованите свидетели не каза една лоша дума по адрес на Даниела Петрова.

Мисля, че е редно да потърсите гледната точка и на бившата кметица на село Тополчане.

 

Александра Иванова

12.02.2019г.

гр. Сливен

 

Снимки

Адв.Сиво Сивов