Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Броят на отпадналите ученици в България намалява

15 май 2019 16:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 61
Ученици

Броят на отпадналите от училище деца намалява и все повече деца посещават детски градини, без родителите им да получават обезщетения. За учебната 2017/2018 г. броят на децата и учениците, чиято родителска подкрепа е спряна, е 63 172. Размерът на отложените месечни помощи е 4 351 673 лева.

Най-честите причини за неприсъствието на детските градини и училищата са свързани с високата степен на мобилност на семействата и миграцията в чужбина, ранните бракове и майчинството и ниският образователен статус на родителите. Други причини за отпадане на деца и ученици са липсата на официално назначен настойник в отсъствието на родители.

Общият брой на студентите в страната е 581.3 хил., От които само 86.1 хил. Учат в селата. 85,2% от децата в първите класове (I-IV клас) изучават чужди езици, 91,9% от тях - английски.

14 училища бяха затворени или обединени преди началото на текущата учебна година 2018/2019. Така общообразователните училища остават през 1955 г., включително и тези в чужбина с финансиране от българската държава. Най-много са основните - 1173. Средните училища са 468, гимназиалните са 115, единни - 68.

Въпреки постигнатите положителни резултати, процентът на преждевременно напусналите училище е все още висок - 12,7 за учебната 2017/2018 година. През същата година общо 23 900 деца и ученици бяха върнати в училище, от които 21 776 бяха задържани в предучилищно и училищно образование.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com