Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 30 вакантни длъжности за военнослужещи – офицери (ЛЕКАРИ) във Военномедицинска академия

03 юли 2019 12:04, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди 2 седмици, брой четения: 176

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности за военнослужещи – офицери (ЛЕКАРИ) във Военномедицинска академия.

 

Обявените вакантни длъжности са в следните населени места:

София, Варна, Плевен, Пловдив, Крумово, Граф Игнатиево, Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

 

Обявените вакантни длъжности за гр. Сливен, са следните:

- 1 длъжност „Старши лекар в Отделение по хирургия” – 25 легла на Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен.

Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан, майор.

Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар с придобита специалност „Хирургия”.

 

- 1 длъжност „Лекар в медицински пункт” във военно формирование 26240 – Сливен, в Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.

Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан.

Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на нашата Фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 г. за длъжности за офицери.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

6. На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 16.08.2019 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини: Сливен – 088 622 14 51; Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84; Котел – 088 588 11 73.