» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Община Сливен стартира изпълнението на проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

12 July 2019 11:57, Stanimir Petkov
Emission of: Club of invalids-Sliven 1 year ago, number of readings: 229
Община Сливен

Община Сливен стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен”, в изпълнение на Административен договор сключен на 11 юли 2019 г. по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности за предоставяне на почасово мобилни интегрирани здравно-социални услуги и предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Проектът се изпълнява от Община Сливен и е на стойност 437 652, 80 лева, от които 372

Срокът за изпълнение на дейностите е до 11 януари 2021 г.

Снимки: Станимир Петков и Община Сливен

Photos

...