Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът се бори за равенството между половете в ЕС

05 август 2019 11:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 година, брой четения: 294
Снимка от Brooke Cagle

Разберете как ЕС и Европейският парламент се борят за защита правата на жените и за подобряване на равенството между половете на работното място, в политиката и други области.

 

Какво прави ЕС за справяне с неравенствата?

От своето начало Европейският съюз използва всякакви политики и всякакви мерки, необходими за насърчаване на равенството между половете и създаване на по-социална Европа.

ЕС прие законодателство, издава препоръки, обмен и добри практики и осигурява финансиране в подкрепа на действията на държавите-членки. Концепциите на политиката на ЕС за равенство между половете бяха оформени с решения на Европейския съд. Европейският парламент редовно приема доклади по собствена инициатива по въпросите на пола, като призовава за повече усилия за подобряване на равенството между половете.

Парламентът също така призовава за конкретни мерки за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете - разликата между това, което мъжете и жените се плащат за една и съща работа - което в ЕС беше средно 16% през 2017 г. и пенсионната разлика - разликата в доходите от пенсии, мъжете и жените - които възлизат на 35,7% през 2017 г. Той също така призова за мерки за справяне с бедността сред жените, тъй като жените са по-склонни да живеят в бедност от мъжете.

Европейският парламент винаги е бил много активен в постигането на равенство между мъжете и жените и има постоянна комисия, посветена на правата на жените и равенството между половете. Всяка година Парламентът отбелязва Международния ден на жената на 8 март и повишава осведомеността чрез организиране на събития.

 

Равенство между половете в работата

През 2019 г. ЕС одобри нови правила относно отпуска, свързани със семейството и грижите, и по-адаптивни условия на труд, за да създаде повече стимули за бащите да ползват отпуск, свързан със семейството, и да увеличи процента на заетост на жените.

Жените са слабо представени в европейския цифров сектор, тъй като е по-малко вероятно да започнат проучвания или да кандидатстват за работа в тази област. В резолюция, приета през 2018 г., евродепутатите призоваха страните от ЕС да приемат мерки за осигуряване на пълна интеграция на жените в секторите на ИКТ, както и за насърчаване на обучението и обучението в областта на ИКТ, науката, технологиите, инженерството и математиката.

 

Предотвратяване на насилие над жени

ЕС се справя с насилието над жени по различни начини. Парламентът многократно призовава за стратегия на ЕС за засилване на политиките в тази област. Той също така иска да сключи присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция на Съвета на Европа и да бъде ратифициран от всички страни от ЕС.

Парламентът обърна внимание и на необходимостта от борба с конкретни форми на насилие, включително сексуален тормоз, трафик, принудителна проституция, осакатяване на гениталиите на жените, киберстатинг и онлайн насилие.

През 2014 г. Европейският парламент присъди наградата „Сахаров за свобода на мисълта“ на конгоанския гинеколог д-р Денис Мюквеге за посвещаване на живота му в подпомагане на хиляди жертви на изнасилване на банди и брутално сексуално насилие в Демократична република Конго и за борба за достойнството на жените, справедливост и мир в неговата страна.

 

От миграционната политика до търговията в ЕС

Парламентът многократно призовава Европейската комисия да засили съгласуваността между политиките за равенство между половете и други политики, като тези, които обхващат търговията, развитието, селското стопанство, заетостта и миграцията.

В резолюция, приета през 2016 г., членовете призовават за създаване на набор от насоки за пола в целия ЕС като част от по-широките реформи в областта на миграцията и политиката за убежище.

В доклад, приет през 2018 г., членовете на ЕП призоваха мерките за изменение на климата да вземат предвид ролята на жените, както и да предприемат действия за овластяването им и защитата на най-уязвимите.

Всички търговски споразумения на ЕС трябва да включват задължителни и изпълними разпоредби, за да се гарантира спазването на правата на човека, включително равенството между половете, съгласно резолюция, приета през 2018 г.

 

Жените в политиката

Парламентът многократно подчертава значението на равенството между половете в политиката, като насърчава равното участие на жените в процесите на вземане на решения на всички равнища.

В доклад, приет през януари 2019 г., Парламентът призова европейските политически партии да гарантират, че и жените и мъжете ще бъдат предложени за органите, управляващи Европейския парламент, в деветия парламентарен мандат. В новия парламент, който официално стартира през юли 2019 г., има повече жени от всякога, което представлява 41% от евродепутатите, което е 36,5% в края на предходния мандат.