Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 9 вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

13 август 2019 09:43, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 59

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности

за войници в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново.

 

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

 

С П И С Ъ К

 

на вакантните длъжности за НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

 

1. ПОЛИГОНЧИК – 2 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование.

 

2. ШОФЬОР НА БТР – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС категория „С”.

 

3. МЛАДШИ ШОФЬОР – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС категория „D”.

 

5. МЛАДШИ ШОФЬОР – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС категория „С”.

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 27.09.2019 г.

 

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

• Сливен – 088 622 14 51

• Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84

• Котел – 088 588 11 73