Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

България сред европейските шампиони за най-малък брой чужденци

14 август 2019 13:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 месеца, брой четения: 129
Паспорти

От 512 милиона души, живеещи в ЕС през 2018 г., 7,8% са с гражданство, различно от страната им на пребиваване: 3,4% са с гражданство от друга държава-членка на ЕС, а 4,4% са от държава извън ЕС. Тези акции варират в отделните държави-членки. През 2018 г. Люксембург има най-висок дял на пипер с националност от друга държава-членка на ЕС (41% от населението), следван от Кипър (13%) и Ирландия (9%). Най-голям е делът на хората с не-европейско гражданство в Естония и Латвия (14%) и Австрия (8%). В България - 98,7% от хората са с българско гражданство, 0,4% са с гражданство на страни от ЕС, а 0,8% са граждани на държави извън ЕС. Според Евростат, цитиран от БГНЕС.

По отношение на 2013-2017 г. общата имиграция, включваща както хора, имигриращи от друга държава-членка на ЕС, така и от държави извън ЕС, възлиза на 3,4 милиона през 2013 г., след което тя се увеличава с повече от една трета до максимум от 4,7 милиона през 2015 г. Тогава имиграцията намалява с 8% до 4,3 милиона през 2016 г., През 2017 г. тя се увеличава с 3% и достига 4,4 милиона.

През 2017 г. хората с националност извън ЕС представляват 46% от имиграцията, като 30% са граждани на друга държава-членка на ЕС. Сред държавите-членки най-висок дял на граждани извън ЕС през 2018 г. се наблюдава в Италия (70% от общия брой имигранти), Словения (65%) и Швеция (62%).

За граждани на друга държава-членка на ЕС най-високите пропорции се наблюдават в Люксембург (68%), Австрия (58%) и Малта (54%), докато най-високият дял на завърналите се граждани е в Румъния (82%), Полша (63%) %) и Словакия (60%).

Броят на хората, емигриращи от държавите-членки на ЕС, също се колебае през последните години. Това са хора, които са емигрирали както за постоянно, така и за период от една година или повече. През 2017 г. малко над 3 милиона души са емигрирали от държава-членка на ЕС, включително тези, които са емигрирали в друга държава-членка на ЕС, както и в държава извън ЕС, чийто брой се е увеличил с 12% от 2013 г. През 2017 г. 25% от ЕС емигрантите са граждани на друга държава-членка на ЕС, докато 21% са с гражданство извън ЕС.

Най-големият дял на емигранти от друга държава-членка в ЕС се наблюдава в Люксембург (67%) и Австрия (47%), докато най-големият дял на хора с не-европейско гражданство идва от Чехия (65%) и Кипър ( 65%). 60%). България представлява 51% от общия брой на емигрантите или 25 597 през 2017 г.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Photo: pixabay.com