Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за сержант във военно формирование 54630 – Бургас

09 октомври 2019 13:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 54

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант

във военно формирование 54630 – Бургас

от състава на Съвместното командване на силите,

която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

 

Вакантната длъжност е: КОМАНДИР НА ОТДЕЛЕНИЕ „АВТОКРАНИСТИ” В 1-ВИ ВЗВОД „ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ”.

Военно звание: Старши сержант, сержант, младши сержант.

Военно формирование и място за изпълнение на службата: 54630 – Бургас.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център.

Специфични изисквания на длъжността:

Свидетелство за управление на МПС категория „С“ и за управление на автокран.

 

Подробно с вакантната длъжност може да се запознаете на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да нямат друго гражданство;

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

 

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 22.10.2019 г.

 

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 

* Сливен – 088 622 14 51

* Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84

* Котел – 088 588 11 73