Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отлагането на дългосрочния инвестиционен план на ЕС би навредило на гражданите и на предприятията

10 октомври 2019 14:48, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 7 месеца, брой четения: 258
Европейският парламент

Призовават държавите членки да приемат незабавно своята преговорна позиция относно дългосрочния бюджет на ЕС

Парламентът е готов за започване на преговори от ноември 2018 г.

Евродепутатите изискват план за действие в извънредни ситуации, за да се избегнат предизвикателствата за гражданите и предприятията, тъй като всякакво забавяне ще доведе до прекъсване на финансирането през 2021 г.

В приетата в четвъртък резолюция ЕП предупреждава, че съществува „явен риск“ преговорите със Съвета относно инвестиционния план на ЕС за 2021-2027 г. да не могат да приключат успешно навреме

 

В текста, приет с 426 гласа „за“, 163 гласа „против“ и 67 „въздържал се“, евродепутатите:

 

- потвърждават приетата през ноември 2018 г. позиция на предишния Парламент относно следващата МФР.;

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget

- адаптират позицията на Парламента с цел по-голяма защита на климата, като подчертават „неотложната необходимост от още един качествен скок в политическите и финансовите усилия“ за постигане на целите от Парижкото споразумение;

- изискват Комисията да изясни финансовите последици от политическите обещания, направени през юли месец от новоизбрания председател на Комисията, Урсула фон дер Лайен;

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_EN.html

- призовават Комисията да изготви план за действие в извънредни ситуации, тъй като виждат „явен риск“ тези сложни преговори между Парламента и Съвета да не могат да приключат успешно до края на 2020 г.. Забавянето може да доведе до прекъсване на финансирането на програми на ЕС през 2021 г. и да окаже отрицателно въздействие върху гражданите и предприетата.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1

 

Съветът още не е приел позицията си по въпроса.

 

Бързи факти

 

Комисията представи своите законодателни предложение за следващата МФР през пролетта на 2018 г. Парламентът прие своята позиция през ноември 2018 г. и от тогава е готов за започването на преговори със Съвета.

 

МФР (многогодишната финансова рамка) представлява дългосрочният бюджет на ЕС, който обикновено покрива период от седем години. Той очертава максималния размер на средствата (т. нар. „таван“) за всяка основна категория („функция“) на разходните програми на ЕС за периода, който покрива. Текущата МФР, която покрива периода 2014-2020 г., беше приета през декември 2013 г.

 

Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности в страните членки на ЕС и отвъд тях. Той отива при гражданите, регионите, градовете, земеделците, изследователите, учениците, неправителствените организации и предприятията.