Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Износът на стоки от България за трети страни се увеличи с 4,5%

13 януари 2020 19:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 седмици, брой четения: 114
Стоки

За периода януари - ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни се е увеличил с 4,5% в сравнение със същия период на предходната година и е достигнал до 17 549,7 милиона лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, САЩ и Република Северна Македония, които представляват 50,5% от износа за страни извън ЕС.

През ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява със 7,5% в сравнение със същия месец на предходната година и възлиза на 1 522,8 милиона лева.

В периода януари - ноември 2019 г. при износа на стоки от България към трети страни, разпределен съгласно Стандартната международна търговска класификация, най-забележимите ръстове в сравнение със същия период на предходната година са регистрирани в раздели „Храна и живи животни“ (55,9%) и „Сурови материали, неядливи (с изключение на гориво)“ (21,5%). Най-забележимият спад е отчетен в раздел „Промишлени стоки, класифицирани главно по материали“ 2 (21.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2019 г. намалява с 12,5% в сравнение със същия период на 2018 г. и достига до 18 507,3 милиона лева (по цени CIF) 1. Най-големи количества са отчетени за стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През ноември 2019 г. вносът на стоки за България от трети страни намалява с 29.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1 458.7 млн. Лева.

В периода януари - ноември 2019 г. при вноса на стоки за България от трети страни, разпределен съгласно Стандартната международна търговска класификация, най-големите ръстове в сравнение със същия период на предходната година са отчетени в раздели „Храна и живи животни“ (23,3%), „Напитки и тютюн“ (14,9%) и „Разни произведени изделия“ 3 (14,9%). Най-забележимият спад се наблюдава в сектор „Минерално гориво, смазочни материали и свързани с тях материали“ (42,1%).

Външнотърговският баланс на България (износ FOB - внос CIF) с трети страни за периода януари - ноември 2019 г. е отрицателен и възлиза на 957,6 милиона лева.

През ноември 2019 г. външнотърговският баланс на България (износ FOB - внос CIF) с трети страни е положителен и възлиза на 64,1 милиона лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

За периода януари - ноември 2019 г. общата стойност на всички стоки, изнесени от България, възлиза на 53 758,2 милиона лева, което е с 3,7% повече от същия период на предходната година.

През ноември 2019 г. общият износ на стоки нарасна до 5 050.2 милиона лева и намаля с 0.5% в сравнение със съответния месец на предходната година.

Общата стойност на всички стоки, внесени в страната през периода януари - ноември 2019 г., възлиза на 56 324,9 милиона лева (по цени CIF), или с 2,9% по-малко от същия период на 2018 г.

През ноември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 8.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достига до 5 163.6 милиона лева.

Общият външнотърговски баланс (износ FOB - внос CIF) е отрицателен за периода януари - ноември 2019 г. и възлиза на 2 566,7 милиона лева.

През ноември 2019 г. общият външнотърговски баланс (износ FOB - внос CIF) също беше отрицателен и достигна 113,4 милиона лева.

Това заяви Националният статистически институт (НСИ) в съобщение за печата.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com