Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информация за епидемичната обстановка в област Сливен по отношение на грип и ОРЗ към 22.01.2020 г.

22 януари 2020 15:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 месец, брой четения: 226
Информация за епидемичната обстановка в област Сливен

При проследяване динамиката в заболяемостта от Грип и Остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на обл.Сливен се наблюдава повишаване на случаите на ОРЗ. За периода 13-17.01.2020 г. е регистрирана заболяемост около 95 персентил, като най - силно засегнати са децата до 14 г. възраст.

Съгласно Методическо указание за борба с Грипа и Острите респираторни заболявания на Министъра на здравеопазването, основен метод за количествена оценка на интензивността на епидемичния процес при Грип и ОРЗ е методът на персентилите. Персентилите се изчисляват за всяка област и общо за страната като се вземат предвид всички стойности на заболяемостта от Грип и ОРЗ в съответната област за последните 10-години и имат различни стойности за всяка област и всяка година.

На 22.01.2020 г. се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ, в което участват представители на лечебни заведения за болнична и доболнична помощ, на Регионално управление на образованието, на общини, областна администрация, специалисти по инфекциозни болести, епидемиология и се реши да започне мониториране на учебните заведения за отсъстващи ученици по здравословни причини с респираторна етиология, да продължава събирането на данни за заболяемостта от ОРЗ и Грип от наблюдаваните амбулатории за доболнична помощ и да се проследяват хоспитализираните пациенти с Грип в лечебните заведения за болнична помощ.

Заседанията на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ ще се провеждат регулярно и ще се проследява динамиката в интензивността на епидемичния процес.

С цел намаляване разпространението на Грип и ОРЗ, Регионална здравна инспекция - Сливен препоръчва:

• Ограничаване на социалните контакти и избягване събирането на много хора в затворени пространства

• Да не се провежда самолечение при висока температура, кашлица и други признаци на Грип и респираторни заболявания, а да се потърси навременна медицинска помощ

• Да не посещава работното място, детското или учебното заведение по време на заболяването

• Да се спазва Респираторен етикет – закриване на устата и носа си при кихане и кашляне. Препоръчва се да се използват еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба да се унищожават.

 

Рискът от усложнения при грипна инфекция е най-висок при децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.

РЗИ-Сливен