» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР

07 February 2020 08:56, Galina Dimova
Emission of: DBT Sliven 8 months ago, number of readings: 350

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР

 

за стажуване

длъжност образование специалност

Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

Организатор работа с клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

Уеб мастер висше Информационни и компютърни технологии

Програмист, софтуерни приложения висше Информационни и компютърни технологии

Консултант, продажби ИКТ висше Информационни и компютърни технологии, икономика

 

за обучение

длъжност

продавач- консултант

носач, товарач на стоки

рекламен агент

застрахователен агент

 

 

 

Право на участие в проекта имат лица:

1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

2. На възраст до 29 г. включително;

3. Да не участват в никаква форма на заетост;

4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.