Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен започна премахването на незаконни гаражи в кварталите „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“

14 февруари 2020 09:47, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 77
---

Община Сливен започна премахването на незаконни гаражи в част от междублоковите пространства в кварталите „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“. Върху освободените терени ще бъдат оформени места за паркиране, ще се изграждат детски и спортни площадки с парково осветление, ще се извърши и озеленяване. Предвижда се поставяне на скамейки, кошчета за боклук, перголи, беседки и др.

Процедурата по премахване на незаконните гаражи е съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с цел освобождаване на заетите от незаконни гаражи терени.

Дейностите се финансират по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Договорът е сключен на 2 януари тази година, като строителството ще стартира след провеждане на процедура за избор на изпълнители, изготвяне и одобрение на пълни работни проекти и влизане в сила на разрешенията за строеж.

Към момента на кандидатстване в идейните проекти е предвидено оформяне на паркоместа, както следва:

1. В кв. „Сини камъни“ – реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркоместа /общо 242/ около блокове 21, 22, 23, 24 и 27.

2. В кв. „Дружба“ – 146 нови паркоместа в карето между блокове 12,13, 9 и 11 и 31 нови паркоместа северно от бл. 16.

3. В кв. „Българка“ – общо 230 нови паркоместа, разположени от двете страни на бл. 31; северно от бл. 20; източно от бл. 33 и източно от бл. 37.

Ползването на паркоместата и изградените детски и спортни площадки ще бъде безплатно. Целта на проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“ е създаване на естетични, достъпни и зелени междублокови пространства.

Районите, които предстоят да бъдат обновени, са показани на приложените схеми.

Снимка: Internet

14.02.2020 г.

Файлове

Схема - Българка [3.87MB]

Portable Document Format File

Схема - Дружба [2.52MB]

Portable Document Format File

Схема - Сини камъни [2.97MB]

Portable Document Format File