Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обясниха как ще се харчат парите от дългосрочния бюджет на ЕС

14 февруари 2020 14:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 74
Бюджетът на ЕС се използва за подпомагане на милиони студенти, хиляди изследователи, градове, предприятия, региони и НПО.

Как се финансира ЕС и за какво се използват парите? Прочетете, за да разберете какъв е дългосрочният бюджет на ЕС и как се решава.

Дългосрочният бюджет на ЕС помага на милиони студенти, хиляди изследователи, градове, предприятия, региони и НПО. Той допринася за по-здравословна и по-безопасна храна, нови и по-добри пътища, железници и летища, по-чиста околна среда и по-добра сигурност на външните граници на ЕС.

Идеята, която стои зад него, е, че обединяването на ресурси прави Европа по-силна и е ключова за повишаване на просперитета и мира. Тя продължава да прави това, като финансира проекти, които са от полза за живота на милиони европейци.

 

 Какъв е дългосрочният бюджет на ЕС?

Дългосрочният бюджет на ЕС също понякога се нарича многогодишна финансова рамка (МФР). Той определя ограничението за това колко пари може да изразходва ЕС за период от поне пет години в различни области на политиката. Последните дългосрочни бюджети са определени за седем години.

Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет, както и годишни бюджети, е да улесни планирането на програмите, които ЕС иска да финансира и да повиши тяхната ефективност. Тази предвидимост е необходима например за изследователи, които работят върху научни проекти, които отнемат няколко години.

Дългосрочният бюджет също трябва да има степен на гъвкавост за справяне с непредвидени кризи и извънредни ситуации. Следователно той включва редица инструменти, за да гарантира, че парите могат да бъдат използвани там, където това е най-необходимо при непланирани обстоятелства.

Например, фондът за солидарност на ЕС е предназначен да осигурява финансова помощ в случай на голямо бедствие в държава-членка. Освен това той има фонд за приспособяване към глобализацията, който има за цел да помогне на работниците да намерят нова работа, ако са били съкратени в резултат на структурни промени в световните търговски модели или икономическа криза.

За разлика от националните бюджети, бюджетът на ЕС е по-скоро инвестиционен бюджет. Той не финансира социална закрила, начално образование или национална защита. Вместо това фокусът е предимно върху области, в които ЕС може да промени, като засили растежа и конкурентоспособността.

 

 За какво харчат ЕС?

Бюджетът подкрепя научните изследвания и иновациите, инвестициите в трансевропейски мрежи и развитието на малки и средни предприятия (МСП), които имат за цел да стимулират растежа и да създадат работни места в ЕС.

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) заедно с общата политика в областта на рибарството и околната среда получава най-много финансиране по текущия дългосрочен бюджет. Това е последвано от програми за „сближаване“, които имат за цел да подкрепят по-бедните региони. Дългосрочният бюджет финансира и проекти за международна хуманитарна помощ и развитие.

Снимки

Инфографика, обясняваща какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС