» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Коефициентът на безработица е 4.1 на сто през четвъртото тримесечие на 2019 г.

14 February 2020 16:21, Stanimir Petkov
Emission of: Club of invalids-Sliven 7 months ago, number of readings: 161
Бюро по труда

През четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 138.5 хил., от които 80.6 хил. (58.2 на сто) са мъже и 57.9 хил. (41.8 на сто) - жени, съобщи Националният статистически институт. Коефициентът на безработица е 4.1 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

От всички безработни 9.5 на сто са с висше образование, 45.9 на сто - със средно, и 44.6 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.3 на сто за висше образование, 3.3 на сто за средно образование и 13.8 на сто за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 73.6 хил., или 53.1 на сто от всички безработни. От общия брой на безработните 25.5 хил., или 18.4 на сто, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.7 на сто - с 0.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) за мъжете е 7.2 на сто, а за жените - 5.9 на сто.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков