Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Местната комисия за борба с трафика на хора стартира дейности по превенция на трудова експлоатация

05 март 2020 10:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 година, брой четения: 205
.....................................

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен съвместно с дирекция „Бюро по труда” – Сливен, стартират дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Основната цел на инициативата е да се повиши информираността на търсещите работа в чужбина за рисковете, механизмите на въвличане в трафик на хора и начините за предпазване от попадане в трудова експлоатация. В тази връзка на 05, 10, 13, 19, и 26 март 2020 г. са планирани информационни срещи с фокус специфични уязвими рискови групи: безработни младежи до 29 години и продължително безработни лица. Срещите са част от организираната ежегодно от страна на Националната и Местните комисии, кампания за превенция на трафика на хора с цел насилствен труд.

В рамките на планираните превантивни дейности ще бъдат осъществени прожекции на видеоклип за предотвратяване на трудовата експлоатация, изготвен по проект „НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320”, предоставен на МКБТХ – Сливен от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

С видеоклипа се цели предоставяне на информация на търсещите работа лица за ползите от декларирания труд и на какво следва да обърнат внимание преди заминаване на работа в чужбина, за да се минимизира рискът от полагане на недеклариран труд или от попадане в схеми за трудова експлоатация.

Основното послание е, че упражняването на деклариран труд не само на територията на България, но и в чужбина, и по-специално в Италия, носи най-големи ползи за работника в дългосрочен аспект дори когато става въпрос за краткосрочно наемане със сезонен характер в селското стопанство.

Виодеоклипът е насочен към българските работници, които работят или възнамеряват да работят в сферата на селското стопанство у нас или зад граница, но съдържа общовалидна за всички сектори информация. Той информира и за негативните дългосрочни последствия от упражняването на различни форми на недеклариран труд и ползите от декларираната заетост.

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина. Представена е информация и къде могат да потърсят съдействие, ако работят на територията на друга държава и по-конкретно в Италия и правата им са нарушени в някаква степен.