Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ - извънредни мерки

26 март 2020 11:41, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 160

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и направени промени в Кодекса за социално осигуряване:

1. Нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица, спират да текат;

2. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до ТП на НОИ подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в НОИ, или чрез лицензиран пощенски оператор, или на хартиен носител в съответната Дирекция «Бюро по труда».

Документите подадени от осигурените лица до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното ТП на НОИ, се считат за подадени в срок.